Myfyriwr Ysgrifennu Creadigol yn y Drindod Dewi Sant yn cael ei chanmol yn y Welsh Poetry Competition


04.08.2020

Mae Helen Cook, myfyriwr MA Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ei gosod yn 6ed mewn cystadleuaeth barddoniaeth ryngwladol nodedig a dderbyniodd 1500 o geisiadau.

UWTSD Lampeter / YDDS Llambed

Llun: Campws Y Drindod Dewi Sant, Llambed.

Sefydlwyd y Welsh Poetry Competition yn ôl yn 2007 a’i nod yw ysbrydoli pobl i ddal bywyd y presennol gan roi llais i genhedlaeth newydd o feirdd ac ysgrifenwyr.  

Mae’r gystadleuaeth ar agor i awduron o bob cwr o’r byd ac mae’n denu nifer mawr o geisiadau.   Beirniad y gystadleuaeth eleni oedd Sally Spedding, bardd ac awdur nofelau trosedd o Gymru sydd wedi ennill gwobrau.  Cyhoeddir blodeugerdd o’r cerddi buddugol a cherddi sy’n derbyn canmoliaeth bob pum mlynedd.

Tiwtor Helen yn y Drindod Dewi Sant, Jeni Williams, a fu’n ei hannog i ysgrifennu’r gerdd a gafodd ei chanmol, sef ‘Cell’.

“Ysgrifennais y gerdd hon yn rhan o fodwl MA Ysgrifennu Creadigol o’r enw Writing a Sense of Place,” meddai Helen.   

“Fe’n hanogwyd ni gan fy nhiwtor, Jeni Williams, i feddwl am leoedd cyfyngedig a’r modd maen nhw’n gallu effeithio ar emosiynau, meddyliau ac ati.  Roeddwn i’n gwybod ar unwaith fod arnaf eisiau ysgrifennu am un o’m hoff ddarnau o gerddoriaeth, y Symffoni Caneuon Gofidus gan Gorecki, sy’n cynnwys darn am fenyw 19 oed o Wlad Pwyl a oedd wedi cerfio geiriau gweddi i mewn i waliau ei chell mewn carchar Natsiaidd.

A hithau wedi astudio am ei gradd gyntaf yn y Drindod Dewi Sant, roedd Helen yn dymuno parhau â’i hastudiaethau ar gampws Llambed y Brifysgol ac mae’n priodoli safon ei gwaith ysgrifennu i gymorth y staff a’i chyd-fyfyrwyr.

“Mae astudio’r radd MA wedi cyfrannu at godi safon f’ysgrifennu drwy heriau a’r cymorth rhagorol, manwl a hael a gefais gan fy nhiwtor a’m cyd-ddysgwyr,” ychwanega Helen.   “Astudiais am fy ngradd BA yn Llambed, gan ei chwblhau yn 2018, ac rwy’n hapus iawn i fod yn ôl unwaith eto mewn awyrgylch sy’n f’ysbrydoli.”

Mae Jeni Williams, Uwch Ddarlithydd mewn Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol yn y Drindod Dewi Sant, wrth ei bodd gyda’i chyflawniad ac yn falch iawn o’i llwyddiant.

“Mae Helen Cook yn fyfyriwr gwych yn Llambed,” meddai Jeni.   “Yn 2018 enillodd radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Ysgrifennu Creadigol ac yn 2019 gosodwyd ei cherdd ‘From Vivienne to her Tom' yn 15fed allan o 500 yn y 12fed Welsh Poetry Competition ryngwladol flynyddol.  Eleni, a hithau wedi dechrau ar ei MA Ysgrifennu Creadigol, fe’i gosodwyd yn 6ed allan o 1500 am ei cherdd ragorol ‘Cell’. Rydym ni’n ffodus dros ben i gael awdur o’r fath safon ar ein cwrs.”

Dyma gerdd Helen Cook a dderbyniodd ganmoliaeth:

Cell

She scrapes in her testament:

No, Mother, do not weep.

The wall is solid.

She finds a way to

make a mark

 

proof that she exists.

 

Breathing in breathing out

her heart a funeral bell

tolling her hours

she chants into the stone

Most chaste Queen of Heaven.

 

Her voice, a cell within a cell

 

a single living thing

 

of eighteen summers

now wintering

here air is stale

here light is barred

here torment exceeds the cold.

 

She scratches her will into slabs

that listen but are mute:

Support me always.

Support me always.

 

She seals with her name –

the one essence not defiled.

 

Ysbrydolwyd gan Symffoni rhif 3 gan Gorecki Caneuon Gofidus, 2il Symudiad

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 07449 998476 / sian-elin.davies@pcydds.ac.uk