Myfyrwraig Darlunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn creu Gwobr Barn y Bobl Golwg360


11.08.2020

Eleni, dewiswyd Lily Rogers, sydd newydd raddio o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, i ddylunio a chreu tlws Gwobr Barn y Bobl Golwg360 yng nghystadleuaeth nodedig Llyfr y Flwyddyn 2020.

Llun gan Lily Rogers / Drawing by Lily Rogers

Llun Lily Rogers.

Wedi graddio o gwrs Darlunio Coleg Celf Abertawe ychydig wythnosau ‘nôl, bu Lily’n brysur yn ddiweddar yn creu’r campwaith ar gyfer y wobr sy’n rhodd gan Golwg360, noddwyr Gwobr Barn y Bobl eleni.

Cyhoeddwyd enillwyr holl gategorïau Llyfr y Flwyddyn ar BBC Radio Cymru fel rhan o raglen arbennig Ŵyl AmGen BBC Radio Cymru y penwythnos diwethaf.

Enillydd Gwobr Barn y Bobl Golwg360 oedd Babel gan Ifan Morgan Jones.  Efe hefyd oedd enillydd y category ffuglen yn ogystal â’r prif gategori, sef Llyfr y Flwyddyn.

Cafodd y gwobrau eu beirniadu gan banel annibynnol ac eleni, y beirniaid oedd y newyddiadurwraig Betsan Powys; y cartwnydd, awdur a chyflwynydd Siôn Tomos Owen; y Prifardd, Emyr Lewis; a’r gantores-gyfansoddwraig, Casi Wyn.

Roedd Lily’n hynod falch o gael ei dewis i greu gwobr ar gyfer y gystadleuaeth bwysig hon ac roedd wrth ei bodd yn cael y cyfle i greu darluniad arbennig ar gyfer yr enillydd.

“Mae’r darluniad yn dangos person yn llwyr ymddiddori ac wedi ei amgylchynu gan lyfrau,” meddai Lily.  “Mewn ffordd, ‘dw i bron wedi cuddio teitl y wobr trwy wneud e’n elfen o’r llyfr - felly mae e’n ymdoddi’n llyfn fel rhan o’r llun.

“Yn ogystal â chael fy newis i greu darn o waith ar gyfer Gwobr Barn y Bobl Golwg360, rwy hefyd wedi cael fy newis i gymryd rhan mewn arddangosfa ddigidol gyda D&AD New Blood,” atega Lily. “Byddai hyn fel arfer wedi digwydd mewn oriel yn Llundain, ond eleni bydd e ar-lein o achos Coronafeirws. Dyma gam pwysig i fi.”

Mae Gwenllian Beynon, darlithydd a chydlynydd y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe yn ymfalchïo’n fawr yn llwyddiant Lily ac yn falch iawn iddi gael y cyfle i greu tlws ar gyfer y gystadleuaeth nodedig hon.

“Mae’r darn o waith yma gan Lily mor addas ar gyfer gwobr Barn y Bobl,” meddai Gwenllian.  “Mae’r ffordd mae wedi integreiddio teitl y wobr i mewn i’r dyluniad yn dangos ei dawn hi fel darlunydd ifanc.

“Mae’r enillydd, Ifan Morgan Jones, yn lwcus iawn o dderbyn y gwaith gwreiddiol yma gan un o’n graddedigion eleni. Mae wedi bod yn wych gweithio gyda Lily dros y tair blynedd ddiwethaf a gweld ei gwaith yn datblygu,” atega.

Ifan Morgan Jones gyda llun Lily Rogers / Ifan Morgan Jones with drawing by Lily Rogers

Ifan Morgan Jones gyda'i wobr Barn y Bobl Golwg360.

Meddai Owain Schiavone, Cyfarwyddwr Masnachol Golwg: “Rydyn ni’n cyd-weithio gyda’r Brifysgol ers sawl blwyddyn bellach gan gynnig cyfle i fyfyriwr celf greu’r wobr Barn y Bobl. Mae bob amser yn bleser gallu cynnig cyfle i artist ifanc, gan obeithio bod y profiad a’r sylw sy’n dod ohono’n hwb i’w gyrfa. Mae’r darn eleni gan Lily’n hyfryd iawn, ac yn sicr yn wobr i’w thrysori i’r enillydd.”

Yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol, astudiodd Lily ran o’i gradd drwy gyfwng y Gymraeg gan fagu ei hyder i weithio yn Gymraeg.

“Penderfynais astudio Darlunio Y Drindod Dewi Sant achos roedd yr awyrgylch mor gyfeillgar a chroesawgar pryd ddes i ar ddiwrnod agored ac ar gyfer cyfweliad,” meddai Lily.

“Roedd gwaith myfyrwyr ymhobman, yn rhoi ‘vibe’ creadigol hyfryd. Mae’r cwrs wedi helpu fi i ddatblygu a gwella fy ngwaith a darganfod fy steil personol. Mae’r cyfle i wneud rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg wedi rhoi hyder i ddefnyddio’r iaith yn fy ngwaith.”

Ond beth yw’r cam nesa ar gyfer Lily?

“Yn y dyfodol hoffwn i gael stiwdio fy hunan,” meddai. “Dwi’n gobeithio gweithio gydag asiant a chael y cyfle i dderbyn comisiynau yn y byd cyhoeddi, a falle ysgrifennu llyfrau fy hunan a’u darlunio.

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg Coleg Celf Abertawe o fewn y Brifysgol wedi tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf ac erbyn hyn, mae criw cynyddol o fyfyrwyr o fewn y Coleg Celf – o fyfyrwyr cwrs Sylfaen i rai PhD - yn astudio rhywfaint o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob blwyddyn gydag o leiaf 40 credyd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ar fwyafrif o’r cyrsiau.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â darpariaeth cyfrwng Cymraeg Coleg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â Gwenllian Beynon

Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â Changen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd ar ein gwefan.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk