Myfyrwyr busnes yn dangos sgiliau entrepreneuraidd mewn Arddangosfa Prosiect


04.02.2020

Cododd myfyrwyr Rheolaeth Busnes Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Y Drindod Dewi Sant dros £1,200 i elusennau lleol wedi iddynt gael eu herio â chyflwyno prosiectau i helpu siapio eu sgiliau entrepreneuraidd trwy ddysgu cydweithredol a chydweithio.

First year Business Management students at UWTSD’s Institute of Management and Health raised over £1,200 for local charities after they were tasked with delivering projects to help shape their entrepreneurial skills through innovative learning and collaboration.

Gweithiodd myfyrwyr gydag elusennau fel Matthew's House, Llys Nini, Cyn-filwyr Abertawe, Mind Abertawe a Fabric i godi ymwybyddiaeth o’r elusennau ac arian y mae gwir ei angen i gefnogi eu gwaith. Cyflwynwyd ystod eang o ddigwyddiadau prosiect o werthiannau cacennau i ddigwyddiadau cerddoriaeth a Thwrnameintiau Fifa, gydag un digwyddiad yn codi £515 ar gyfer Clwb Cyn-filwyr Abertawe.

Cynhaliwyd yr Arddangosfa Prosiect yn BaseKamp Abertawe yng nghanol y ddinas.

Mae cyflogadwyedd yn ffocws allweddol yn Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Y Drindod Dewi Sant. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf gyda llawer o sefydliadau lleol ac mae llawer o fodylau’n cysylltu’n uniongyrchol â phrosiectau byw y mae myfyrwyr yn ymgymryd â nhw ar gyfer yr awdurdod lleol, busnesau a mentrau cymdeithasol i gyfoethogi eu rhagolygon ar ôl graddio.

Meddai Julie Hayward, Rheolwr Rhaglen Y Drindod Dewi Sant: “Mae’r prosiectau’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ymarfer sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr gan hefyd roi ymdeimlad o bwrpas i’w dysgu. Nod natur seiliedig ar brosiectau’r dysgu yw meithrin rhinweddau a fydd yn galluogi ein graddedigion i lwyddo yn y dyfodol, lle mae natur anrhagweladwy a chymhleth yn annatod. Yn Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Y Drindod Dewi Sant gallwn roi i fyfyrwyr brofiadau na fyddent yn eu cael drwy ddysgu mewn darlithfeydd mawr.”

Meddai Dr Margaret Inman, Deon Cynorthwyol: “Rydym am i’n myfyrwyr ddysgu am realiti busnes, nid yn unig o safbwynt ddamcaniaethol ond drwy weithio gyda, ac o fewn, busnesau. Rydym yn anhygoel o falch o’n myfyrwyr Busnes a Rheolaeth sydd, mewn timau prosiect, wedi gweithio gydag elusennau lleol i helpu cynyddu eu proffil wrth godi arian ar gyfer achosion mor dda.”

First year Business Management students at UWTSD’s Institute of Management and Health raised over £1,200 for local charities after they were tasked with delivering projects to help shape their entrepreneurial skills through innovative learning and collaboration.

Meddai Summer Cavanagh, myfyriwr Rheolaeth Busnes:  “Bu gweithio gyda’r hen-filwyr yn brofiad gwych ar y prosiect hwn. Roedd ein digwyddiad cerddoriaeth yn llwyddiant mawr ac fe olygodd hyn ein bod wedi gallu codi ymwybyddiaeth o’r elusen gan hefyd ddarparu noson llawn hwyl i’r hen-filwyr.”

Ychwanegodd Heresh Aubed: “Mae gweithio gyda Matthew’s House wedi agor fy llygaid i’r materion difrifol y mae pobl lai ffodus sy’n byw yn Abertawe yn eu hwynebu.”

Meddai Ella-Louise Tucker: “Roeddem yn caru gweithio gyda Fabric. Golygodd y gwaith prosiect ein bod wedi gwneud ffrindiau’n gyflym ac roedd gweithio fel tîm ar y prosiect a’r digwyddiad arddangos yn wych.”

First year Business Management students at UWTSD’s Institute of Management and Health raised over £1,200 for local charities after they were tasked with delivering projects to help shape their entrepreneurial skills through innovative learning and collaboration.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk