Myfyrwyr Dawns y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno IGNITE


24.01.2020

Mae myfyrwyr BA Dawns o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i gyfareddu cynulleidfaoedd gyda’u harddangosfa nesaf - IGNITE.

Myfyrwyr BA Dawns / BA Dance Students

Cynhelir y sioe yn yr Efail ar gampws Llanelli Coleg Sir Gâr, ddydd Iau 30 Ionawr a bydd yn cynnwys darnau perfformio y mae myfyrwyr BA Dawns y Drindod Dewi Sant wedi’u creu mewn cydweithrediad â’r coreograffwyr o fri rhyngwladol, Matteo Marfoglia a Gwyn Emberton.

Mae Matteo Marfoglia, sy’n Artist Cysylltiol gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Rubicon Dance, ar gyfnod preswyl ar hyn o bryd gyda myfyrwyr y 3edd flwyddyn yn y Drindod Dewi Sant ac yn creu LeT, darn newydd a ysbrydolwyd gan Let’s Dance gan David Bowie.  

Ac yntau’n goreograffydd medrus, mae Matteo yn gweithio gyda chwmnïau ar draws y byd ac yn 2017, cyflwynwyd gwobr One Dance UK i Matteo, gan ei gydnabod yn arweinydd y dyfodol mewn Dawns ym Mhrydain.  Mae hefyd wedi derbyn Gwobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru gan ei alluogi i ymgymryd ag ymchwil artistig i symud dawns gyfoes allan o theatrau ac i mewn i leoliadau mwy anghonfensiynol.   Yn 2018 enwebwyd Matteo yn y categori Artist Gwrywaidd Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru ac enwebwyd ei ddarn ‘Omertà' yn un o’r pum sioe ddawns orau a gynhyrchwyd yng Nghymru.   Y llynedd creodd Matteo waith newydd i Opus Ballet yn Fflorens yn ogystal â gweithio ar gynhyrchiad theatr Les Miserables gyda’r cyfarwyddwr theatr Mathilde Lopez.  

Wrth drafod LeT a’i gydweithio â’r myfyrwyr, meddai Matteo: “Rydym ni’n mynd i’w rhwygo’n ddarnau.  Tynnu’r geiriau allan.  Ei defnyddio’n ffynhonnell ysbrydoliaeth i greu symudiad.  Bydd y myfyrwyr yn dawnsio rhythmau’r gân ac wedyn yn creu eu rhai eu hunain.  Faint o weithiau gallwn ni ganu cân drwy symud, drwy ein corff, drwy ddawns? Gadewch i ni ddawnsio!”

Mae’r myfyrwyr hefyd wedi cydweithio gyda Gwyn Emberton, coreograffydd o fri a Chyfarwyddwr Rhaglen cwrs BA Dawns y Drindod Dewi Sant.

Ac yntau wedi perfformio gyda llawer o goreograffwyr blaenllaw’r DG, sefydlodd Gwyn ei gwmni Gwyn Emberton Dance yn 2015. Yn ogystal â’i waith coreograffi a chyfarwyddo, mae Gwyn yn parhau i berfformio a chydweithio gydag artistiaid dawns a theatr eraill o Gymru, Llundain ac Ewrop, gan gynnwys iCoDaCo a Light, Ladd & Emberton.  

“Ar ddiwedd y llynedd, mewn cydweithrediad â fy nghwmni a’r myfyrwyr, gwnaethom ni Artificial Clarity,” meddai Gwyn.  “Mae’r gwaith yn tynnu ar brofiadau’r dawnswyr o wneud penderfyniadau a’r effaith maen nhw’n ei chael arnyn nhw eu hunain ac ar ei gilydd, fel dawnswyr yn y darn ac yn eu bywydau.  

“Bydd y trydydd darn yn y sioe yn waith newydd rwy’n ei wneud ar hyn o bryd gyda myfyrwyr y flwyddyn gyntaf BA Dawns, sef All Armed.  Dyma’r cyfle cyntaf a gaiff ein carfan newydd i berfformio i’r cyhoedd ac mae’r darn yn tynnu at ei gilydd beth o’r gwaith mae’r myfyrwyr wedi bod yn ei ddatblygu yn ystod eu blwyddyn gyntaf ar y cwrs.”

Mae’r radd BA Dawns a addysgir ar gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant yn paratoi myfyrwyr i fod yn artistiaid dawns y dyfodol. Dros y tair blynedd, mae myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn cwrs ymarferol iawn, sy’n canolbwyntio ar hyfforddiant trylwyr mewn dawns a bale cyfoes, wedi’i ategu gan astudio arddulliau ychwanegol megis Trefol a Masnachol.  

Mae’r myfyrwyr yn creu ac yn cydweithio â choreograffwyr a dawnswyr o Gymru ac yn rhyngwladol yn ystod pob blwyddyn o’r cwrs tair blynedd.   Anogir a chefnogir y rheini sy’n astudio’r rhaglen i ddatblygu eu harddulliau coreograffig unigol, gan eu mentora a chynnig cyfarwyddyd unigol iddynt a rhoi’r hyder iddynt fod y math o goreograffwyr maent yn wir yn dymuno bod.  Mae’r rhaglen hefyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r myfyrwyr ynghylch iechyd a lles ym myd dawns drwy ddulliau dawns, ac mae’n paratoi’r rheini sydd â diddordeb mewn gweithio mewn lleoliadau cynhwysol a chymunedol gyda’r sgiliau priodol. 

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs, cysylltwch â Gwyn Emberton yn uniongyrchol drwy anfon e-bost at csg_gwyn.emberton@uwtsd.ac.uk

Hefyd gallwch gadw tocynnau i weld IGNITE yn yr Efail, Campws y Graig, Coleg Sir Gâr, Llanelli ar 30 Ionawr drwy anfon e-bost at Gwyn Emberton csg_gwyn.emberton@uwtsd.ac.uk . Cynhelir perfformiadau am 2.30pm a 7pm ac mae pob tocyn yn rhad ac am ddim.  

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk