Myfyrwyr Theatr Gerddorol yn cyflwyno perfformiad ar-lein


03.04.2020

Mae myfyrwyr Theatr Gerddorol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi addasu prosiect oedd i fod yn berfformiad byw ac wedi bwrw iddi i greu fersiwn ar-lein.

BA Musical Theatre students / Myfyrwyr BA Theatr Gerddorol

Fel rhan o'u hastudiaethau blwyddyn gyntaf, roedd y myfyrwyr wedi bod yn gweithio ar brosiect ‘Sioe Cerdd Drwy’r Oesoedd’ ond ar ôl dysgu na fyddent yn gallu perfformio’u prosiect diwedd blwyddyn ar lwyfan, aeth myfyrwyr cwrs BA Theatr Gerddorol Y Drindod Dewi Sant ati i greu math gwahanol iawn o berfformiad, sef un ar-lein.

O dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cerdd, David Laugharne, bu’r myfyrwyr yn ymarfer ystod o ddarnau sioeau cerdd - o Cole Porter i Disney - ers dros bythefnos. Gan nad oeddent eisiau gweld eu gwaith caled yn mynd yn ofer, fe wnaethant benderfynu recordio perfformiadau’r ensemble a’u rhyddhau ar-lein, gan arddangos eu talent anhygoel a thynnu sylw at eu hymroddiad i’r cwrs.

Mae’r cyntaf o’r perfformiadau hynny yn dangos y myfyrwyr yn perfformio clasur Cole Porter sef ‘Anything Goes’ gyda’r ail yn eu dangos yn perfformio clasur Rodgers & Hammerstein, sef ‘Oklahoma!’

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio mor galed ar y deunydd ac yn edrych ymlaen yn fawr at ei ddangos i bawb; gan ddangos i gynulleidfaoedd yr hyn ro’n ni’n gallu ei wneud felly roedd yn braf dod at ein gilydd a chynhyrchu’r deunydd mewn ffordd wahanol,” meddai Lauren Cheshire, myfyriwr blwyddyn gyntaf.

“Mae David wedi bod yn anfon yr holl ddeunydd atom trwy e-bost; rydym wedi bod yn recordio’n darnau yn ein cartrefi; gwisgo colur a gwisgo gwisgoedd yn union fel ein bod ni’n perfformio sioe, ac yna rydyn ni wedi bod yn danfon y recordiad ‘nôl ato. Mae wedi bod yn gweithio mor galed i dynnu’r cyfan at ei gilydd felly llongyfarchiadau mawr iddo fe oherwydd mae’r cyfanwaith yn swnio’n cŵl iawn!” ychwanega Lauren.

Mae Eilir Owen Griffiths, cyfarwyddwr y rhaglen Theatr Gerddorol o fewn y Brifysgol yn hynod falch o wytnwch ei fyfyrwyr ac mae’n anelu at ryddhau ystod o berfformiadau amgen arall ar-lein dros yr wythnosau nesaf.

“Dyma gyfnod anodd, yn enwedig i fyfyrwyr y celfyddydau perfformio, gan nad ydynt yn cael y cyfle i fynd ar lwyfan a chwblhau eu cynyrchiadau terfynol yn y ffordd yr o’n ni’n llwyr fwriadu iddynt wneud,” meddai Eilir.

“Yr wythnos ddiwethaf, ro’n ni fod i berfformio pum sioe wahanol ar draws cyrsiau Canolfan Berfformio Cymri, gan gynnwys sioeau graddio a sioeau yn Llundain a Chaerdydd - yn ogystal â phrosiect diwedd lefel y flwyddyn gyntaf. Wrth gwrs nid oes yr un ohonyn nhw wedi digwydd ar lwyfan felly rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i geisio cael cymaint o'r cynnwys hwn allan ar blatfform gwahanol fel bod pobl yn gallu gweld rhywfaint o'r gwaith y mae'r myfyrwyr wedi bod gwneud. Bydd mwy o’r fideos hyn yn cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf ac edrychwn ymlaen at rannu talent ein myfyrwyr gyda chymaint o wylwyr â phosib,” atega.

Mae’r cwrs BA Theatr Gerddorol yn rhaglen unigryw a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd, sy’n cynnig hyfforddiant ymarferol a fydd yn cymhwyso cyfranogwyr yn y disgyblaethau triphlyg, actio, canu a dawnsio.

Dyma’r unig raglen Theatr Gerddorol i israddedigion yng Nghymru ac mae pob aelod o’r staff addysgu yn weithwyr proffesiynol ym myd y theatr ac yn gweithio mewn addysg uwch yn ogystal â’r diwydiant.

Trwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant, mae’r cwrs BA Theatr Gerddorol yn cynnig cwrs astudio rhagorol ag iddo ffocws penodol sy’n berthnasol i’r diwydiant.  Mae tiwtoriaid y cwrs wedi ymrwymo i ddatblygu artistiaid creadigol, sy’n meddwl yn annibynnol; artistiaid perthnasol i’r diwydiant.

Mae strwythur y cwrs yn uchelgeisiol ac mae’r profiadau mae’r myfyrwyr yn eu cael yn gyfoethog, yn amserol ac yn amrywiol, a fydd yn sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer gyrfa ym maes y Theatr Gerddorol.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cwrs BA Theatr Gerddorol a gynigir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Nghaerdydd, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-theatr-gerddorol/

I wylio perfformiad y myfyrwyr o ‘Anything Goes’ gan Cole Porter ac ‘Oklahoma!’ gan Rodgers & Hammersteion, ac i wylio mwy o gynnwys dros yr wythnosau nesaf, ewch i sianel YouTube y Brifysgol:

https://youtu.be/FYirciP5bWo

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk