Nifer uchaf erioed o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn derbyn ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol


22.03.2021

Mae’r nifer uchaf erioed o fyfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi derbyn ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

Logo Cangen CCC y Drindod

Yn ystod y flwyddyn academaidd hon mae 118 o fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr wedi derbyn un o ysgoloriaethau’r Coleg yn cynnwys Ysgoloriaeth William Salesbury, Ysgoloriaethau Cymhelliant, Ysgoloriaethau Ymchwil a’r Brif Ysgoloriaethau.

Mewn cydweithrediad â’r Coleg mae’r brifysgol a Choleg Sir Gâr wedi buddsoddi’n helaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf mewn creu darpariaeth cyfrwng Cymraeg o’r newydd mewn meysydd megis Celf a Dylunio, Amaethyddiaeth, Astudiaethau Chwaraeon, Busnes, Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac Astudiaethau Crefydd.

Bellach mae’r rhan fwyaf o gyrsiau cyfrwng Cymraeg yn y Drindod Dewi Sant yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau’r Coleg. Dywedodd Bethan Wyn, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Rydym yn falch iawn bod cynifer o’n myfyrwyr wedi llwyddo i ennill un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo'n llawn i ddarparu addysg o safon yn y Gymraeg a sicrhau bod gan ein myfyrwyr bob cyfle posib i astudio yn eu dewis iaith.

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi buddsoddi’n helaeth mewn amrediad eang o feysydd er mwyn cynyddu ac ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol. Mae’r Brifysgol yn cydweithio’n agos iawn gyda’r Coleg er mwyn datblygu addysg flaengar cyfrwng Cymraeg ac rydym yn parhau i gynllunio er mwyn sicrhau bod darpariaeth a chyfleoedd pellach ar gael i’n myfyrwyr yn y dyfodol.”

llysgenhadon CCC

Dywedodd Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Fel rhan o ymateb y Coleg Cymraeg i’r argyfwng Covid-19 ymestynnwyd y cynllun ysgoloriaeth cymhelliant i gynnwys pob myfyriwr ddechreuodd yn y brifysgol ym mis Medi oedd wedi dewis astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Ar draws Cymru dyfarnwyd dros 500 o ysgoloriaethau cymhelliant gan y Coleg, sef y nifer uchaf erioed. Rydym yn hynod o falch bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cefnogi cynifer o fyfyrwyr i ymgeisio’n llwyddiannus am ysgoloriaeth a’u bod bellach yn elwa o’r ddarpariaeth Gymraeg ar gael yn y Brifysgol. Dymunwn bob llwyddiant i’r ysgolorion."

Am wybodaeth bellach ynghych ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Drindod Dewi Sant ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/coleg-cymraeg/ysgoloriaethau/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076