O ryfel yn Syria i anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Meddalwedd yn PCYDDS


21.07.2020

Mae dyn a ffodd rhag rhyfel yn Syria yn 2012 wedi cyflawni gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Meddalwedd o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).

Mohamad Baghdadi who fled Syria in 2012 has achieved first class honours in Software Engineering from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Cymhwysodd Mohamad Wael Baghdadi mewn Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol yn Syria a gweithiodd yn y maes hwnnw am nifer o flynyddoedd, ond ar ôl i’r chwyldro ddechrau yn Syria, daeth y sefyllfa yn anniogel iddo.

“Gadawais fy ngwlad yn 2012, gan adael fy nheulu, fy ngwaith, fy ffrindiau a’m gwraig ar fy ôl,” meddai. “Roeddwn yn meddwl na fyddai’r sefyllfa’n parhau’n hir ac y gallwn fynd adref wedyn.”

Yn 2012 teithiodd Mohammed i Dwrci ac wedyn i Libanus, lle gweithiodd mewn asiantaeth deithio am agos at flwyddyn, ond nid oedd y sefyllfa yn Libanus yn ddiogel gan ei bod yn agos at y ffin gyda Syria, felly penderfynodd deithio i’r Deyrnas Unedig i aros am ychydig fisoedd tan ddiwedd y rhyfel yn Syria.

“Mae’r ychydig fisoedd hynny bellach yn saith mlynedd,” meddai. “Ers i mi ddod i’r DU yn 2013 rwyf wedi ymuno â nifer o gyrsiau Saesneg ac wedi gweithio mewn llawer o wahanol lefydd, a gan y bu gennyf awch erioed am gyfrifiadura, technoleg newydd a rhaglennu ymunais â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2017 er mwyn astudio peirianneg meddalwedd.”

Ychwanega ei fod wrth ei fodd i fod wedi cwblhau’r radd yn ddidrafferth.

“Mae’n teimlo’n wych i fod wedi ennill gradd dosbarth cyntaf,” meddai. “Mwynheais y cwrs yn fawr. Mae wedi rhoi hwb i mi ymuno â’r radd meistr yn yr un brifysgol ac rwy’n teimlo ei fod yn gam da tuag at yrfa. Mae’r astudiaethau hyn hefyd yn dda i’r dyfodol ac i’r diwydiant ar y cyfan.”

Mae rheolwr y rhaglen Dr Tim Bashford wrth ei fodd gyda’r hyn y mae Mohammed wedi ei gyflawni:

“Rydym i gyd wrth ein bodd bod Mohamed yn graddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf,” meddai. “Mae wedi gweithio’n arbennig o galed drwy gydol y tair blynedd diwethaf er gwaethaf amgylchiadau personol anodd. Ar ôl dod i mewn i’r BSc mewn Peirianneg Meddalwedd gydag ychydig o sgiliau rhaglennu, mae ei foeseg waith a’i gymhelliant i lwyddo wedi gadael iddo ffynnu. Gwyddom y bydd yn glod i’r diwydiant datblygu meddalwedd, ond rydym wrth ein bodd y bydd gyda ni am flwyddyn arall, wedi cael ei dderbyn ar ein MSc mewn Peirianneg Meddalwedd – edrychwn ymlaen at ei groesawu’n ôl ym mis Medi!”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk