Peniarth yn rhan o ddatblygiad Ap newydd i S4C


15.05.2020

Mae Cyw a’i ffrindiau yn dipyn o ffefryn gan blant a’u rhieni ledled Cymru a bellach mae modd i ymuno â nhw unrhyw adeg o'r dydd, diolch i ap newydd gan S4C.

Poster for Cyw's Adventure a new app from S4C

Gwaith Canolfan Peniarth, cyhoeddwr digidol a phrint Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a Tinint, asiantaeth ddigidol Tinopolis, yw’r ap a gomisynwyd gan y sianel ac a lansiwyd ym mis Ebrill. 

 

Trwy gyfuno cynnwys apiau blaenorol Cyw, bydd yr ap newydd yn gwneud bywyd yn haws trwy gynnig popeth mewn un lle.

 

Nod Antur Cyw yw rhoi lle i blant ddysgu, chwarae a chael hwyl. Wrth helpu Cyw i gwblhau geiriau yn y ffair, mynd ar daith ar drên sillafu, cyfansoddi cerddoriaeth a chyfri ar y fferm, mae Antur Cyw yn cynnig cyfle i blant fod yn greadigol yn ogystal â dysgu mewn byd newydd hapus a hudolus. Mae’r cwbl yn seiliedig ar fethodoleg addysgol cadarn.

 

Mae Comisiynydd Cynnwys Plant ac Addysg S4C, Sioned Wyn Roberts, yn ffyddiog y bydd yr ap o ddiddordeb i rieni sy'n gwneud defnydd o Ysgol Cyw.

 

"Pecyn o raglenni addysgiadol i blant ifanc yw Ysgol Cyw, a lansiwyd mewn ymateb i'r ysgolion yn cau. Mae'r pecyn yn cynnwys cyfresi teledu S4C Cyw a Stwnsh yn ogystal â deunydd digidol ac apiau i helpu rhieni sydd adref gyda phlant ifanc ac yn chwilio am ddeunydd o safon i'w diddanu yn ogystal â'u haddysgu."

 

"Mae na gynnydd sylweddol wedi bod ym mhoblogrwydd Cyw ar draws ein holl lwyfannau ers y 'lockdown'.

 

Meddai Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C:  Rydym wedi bod yn gweithio ar Antur Cyw gyda Tinint a Chanolfan Peniarth ers cyn y Nadolig, a gan fod ffigyrau gwylio Cyw wedi ffrwydro yn y mis diwethaf, roedd y lansiad yn amserol iawn.

 

"Mae cyfartaledd gwylwyr rhaglenni plant S4C ar y teledu fyny 182%. Mae'r oriau gwylio arlein wedi cynyddu hefyd gyda oriau gwylio S4C Clic fyny 59% ac iPlayer fyny 36%."

 

Gyda sesiynau Cyw ar YouTube fyny 23% wrth gymharu mis Chwefror a mis Mawrth, mae'n amlwg iawn fod mwy a mwy o bobl yn troi at Cyw.

 

Mae Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, yn ffyddiog bod yr ap newydd yn dod â byd Cyw yn fwy i blant, meddai: “Mae datblygu ap newydd Antur Cyw ar y cyd gyda S4C a chwmni digidol Tinint, Llanelli, wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Mae’r cynnwys addysgol wedi ei blethu’n naturiol i fyd Cyw mewn ffordd hwyliog a hamddenol. Bydd Ap Antur Cyw yn datblygu dros y misoedd nesaf i gynnwys mwy o gemau addysgol ysgogol i gefnogi plant mewn sefydliadau addysg ac ar yr aelwyd gartref.

 

Meddai Adam Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol Tinint: “Unwaith eto bu’n bleser I weithio gyda Gwydion a thîm Peniarth yn y Drindod Dewi Sant.  Mae ein cyfuniad o’n arbenigedd creadigol, technegol a golygyddol addysgiadol ynghyd â’n hangerdd am gefnogi addysg yng Nghymru yn ein gwneud yn dîm gwych”.

 

Ychwanegodd Aled Parry, Cynhyrchydd Gweithredol Tinint: “ Roedd yn wych cael cydweithio a chynhyrchu’r ap hwn gyda Peniarth gan ddod â’n sgiliau arbenigol at ei gilydd i greu’r ap cyffrous hwn i S4C ac i Gymru.  Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu Antur Cyw ymhellach ac rydym eisoes yn cynllunio ei ddiweddaru yn y dyfodol er mwyn ychwanegu cynnwys ac ieithoedd newydd.  Mae'n dyst i weledigaeth wreiddiol Yr Egin o gydweithio, rhannu gwybodaeth ac mae'n dangos bod gennym y sgiliau lleol yma yn Sir Gaerfyrddin i ddarparu cynnyrch o'r radd flaenaf”.

 

Mae Antur Cyw ar gael ar iOS, Android ac ar Amazon ac fel pob cynnwys S4C arall mae ar gael am ddim.

 

Un o'r cyntaf i ddefnyddio'r ap oedd Megan Alaw o Gaerfyrddin, sy'n bum mlwydd oed.

"Y peth rwy'n hoffi orau am Antur Cyw yw gwneud geiriau ar drên Jangl a dyfalu beth yw'r llythrennau coll.

 

"Rwy' wedi cael nhw i gyd yn gywir hyd yn hyn, ond mae'n mynd yn fwy anodd bob tro felly rwy' am ddal i chwarae. Rwy'n edrych mlaen i ddweud wrth fy ffrindiau amdano pan fydda i nôl yn yr ysgol."

 

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/antur-cyw/id1491351054

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cymru.s4c.anturcyw.play

Amazon: https://www.amazon.co.uk/S4C-Antur-Cyw/dp/B086WF2N1M/

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch a dudalen Oedolion Cyw.

 

Screenshot of the app Cyw from Canolfan Peniarth and Tinint.