‘Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw: Cysylltiadau Diwylliannol rhwng Iwerddon a Chymru’ : Dyfarnu Comisiynau Creative Connections


17.07.2020

Mae’r misoedd diwethaf hyn wedi bod yn rhai caled iawn i’r celfyddydau yng Nghymru ac Iwerddon, felly mae’n bleser gan brosiect Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw gyhoeddi bod deuddeg comisiwn gwerth £5,000 yr un wedi’u dyfarnu i artistiaid sy’n gweithio yn y ddwy wlad.

‘Ports, Pasts and Present: Cultural Crossings between Ireland and Wales’ : Creative Connections Commissions Awarded

Holyhead (Yale Center for British Art PD).

Bydd y comisiynau hyn gan Creative Connections yn gyfrifol am ddatblygu gwaith a fydd yn adlewyrchu treftadaeth ddiwylliannol a hanesyddol cymunedau’r porthladdoedd yng nghyffiniau Caergybi, Abergwaun, Doc Penfro, Rosslare a Phorthladd Dulyn, yn ogystal â’r teithio a fu o’r naill le i’r llall dros Fôr Iwerddon. Bydd y gwaith a gynhyrchir yn cynnwys ystod eang o gyfryngau, o sain a ffilm i gerflunwaith, cardiau post, barddoniaeth, ffotograffiaeth a llên natur. Datblygir pob comisiwn mewn cydweithrediad agos â chymunedau’r trefi dan sylw ac fe’i cefnogir gan waith ehangach Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw.

Y sawl sydd wedi derbyn y comisiynau yw: Rua Barron a Hannah Power, David Begley, Zillah Bowes, Gillian Brownson, Kathy D’Arcy, Jon Gower, Julie Merriman, Peter Murphy, Augustine O’Donoghue, Marged Pendrell, Peter Stevenson a Jacob Whittaker, a Jaqueline Yallop. Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn â’u prosiectau ar ein gwefan: https://portspastpresent.eu/

‘Ports, Pasts and Present: Cultural Crossings between Ireland and Wales’ : Creative Connections Commissions Awarded

Marged Pendrell (Cwch Ysbrydol)

Nod Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw yw ymchwilio i dreftadaeth y porthladdoedd hyn ac i’r teithiau ar draws Môr Iwerddon, a thrwy hynny feithrin cyd-ddealltwriaeth rhwng y cymunedau. Byddai’n dda gan dîm y prosiect a’r artistiaid glywed gan unrhyw un sydd â stori i’w rhannu. Gallwch anfon neges i ports@ucc.ie a byddwn yn cysylltu â chi.

Menter ar y cyd rhwng Coleg Prifysgol Corc a chyngor sir Loch Garman (Wexford) yn Iwerddon ac, yng Nghymru, Prifysgol Aberystwyth a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw ‘Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw: Cysylltiadau Diwylliannol rhwng Iwerddon a Chymru’.

‘Ports, Pasts and Present: Cultural Crossings between Ireland and Wales’ : Creative Connections Commissions Awarded

Julie Merriman (Departure)

Nodyn i'r Golygydd

Arweinir cynllun Cysylltiadau Creadigol gan y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a  chyngor sir Loch Garmon. Os yw aelod o’r wasg am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r comisiynau a ddyfarnwyd, gallwch gysylltu â mary-ann.constantine@cymru.ac.uk

Cynhelir y prosiect dan nawdd Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy raglen gydweithredu Iwerddon Cymru, a than arweiniad Coleg Prifysgol Corc. 

the Arts in Ireland and Wales and the Ports Past and Present Project is delighted to announce the awarding of twelve commissions of £5,000 each to creative practitioners based in Ireland and Wales.

the Arts in Ireland and Wales and the Ports Past and Present Project is delighted to announce the awarding of twelve commissions of £5,000 each to creative practitioners based in Ireland and Wales.