Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed yn cynnal trafodaethau Caffi Athroniaeth wythnosol ar-lein gyda’r Athro Emeritws Chris Norris


28.07.2020

Yn ystod cyfyngiadau symud Coronafeirws mae Adran Athroniaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn cynnal sesiynau Caffi Athroniaeth wythnosol ar-lein, dan arweiniad yr Athro Emeritws amlwg, Chris Norris.  

During the Coronavirus lockdown, UWTSD’s Philosophy department has been hosting weekly online Philosophy Café sessions, led by globally renowned Emeritus Professor Chris Norris.

Mae’r Caffi Athroniaeth ar-lein wedi bod yn gyfle i ddod â myfyrwyr ôl-raddedig at ei gilydd er mwyn cyfnewid syniadau athronyddol ac annog trafodaeth.   Mae myfyrwyr ôl-raddedig o gyrsiau Athroniaeth, Damcaniaeth Lenyddol ac Ysgrifennu Creadigol y Drindod Dewi Sant wedi croesawu’r cyfle i gwrdd ar-lein a thrafod eu barn gyda’r Athro Emeritws Norris.  Un o’r myfyrwyr hynny yw Martyn Sampson.   Meddai:

“Mae’r Caffi Athroniaeth yn lle unigryw am fod trafodaeth ar unrhyw bwnc yn bosibl.  Bydd pynciau’n cael eu dewis o wythnos i wythnos, ac yn wir, yn ystod y sesiynau eu hun, gan ein bod yn dilyn llinynnau sgyrsiau i ble bynnag maen nhw’n ein harwain.  Mae gan Chris wybodaeth bolymathig o athroniaeth a’r dyniaethau’n gyffredinol, ac mae ef tu hwnt o hael a chefnogol wrth annog myfyrwyr i fynegi eu syniadau.  Mae’r trafodaethau’n wahanol i’r rhai a geir mewn seminarau confensiynol am fod y fframwaith beirniadol a ddefnyddir yn fwy hyblyg na’r fframwaith a ddefnyddir fel arfer, ond er hynny mae’n un trylwyr.  Gobeithio y byddwch yn galw heibio – mae croeso mawr i chi.”

During the Coronavirus lockdown, UWTSD’s Philosophy department has been hosting weekly online Philosophy Café sessions, led by globally renowned Emeritus Professor Chris Norris.

Yr Athro Emeritws Christopher Norris

Mae’r Athro Emeritws Christopher Norris yn Athro Ymchwil nodedig mewn Athroniaeth ac yn awdur mwy na deg ar hugain o lyfrau ar agweddau ar athroniaeth a damcaniaeth lenyddol.   Ei brif ddiddordeb ar hyn o bryd yw’r berthynas rhwng athroniaeth a barddoniaeth, gan gynnwys y syniad o gerddi fel modd o fynd i’r afael â themâu athronyddol.

Cychwynnwyd y Caffi Athroniaeth gan Dr Rebekah Humphreys, Darlithydd mewn Athroniaeth ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant.   Ychwanegodd hithau:

“Rydym ni’n ffodus iawn bod yr Athro Emeritws byd-enwog Chris Norris yn cynnal y Caffi Athroniaeth ar-lein hwn ar gyfer ein hôl-raddedigion Athroniaeth, Damcaniaeth Lenyddol ac Ysgrifennu Creadigol.   Er ei fod i gyd yn digwydd ar-lein mae ein myfyrwyr yn ei fwynhau’n fawr.   Mae’n ardderchog i’n myfyrwyr ymchwil a’n myfyrwyr MA gael y cyfle i gael trafodaeth athronyddol anffurfiol â rhywun o’i statws yn y maes.

Yn ystod y cyfnod heriol hwn mae’n bwysig dod â’n myfyrwyr at ei gilydd fel hyn a, rhaid i mi ddweud, rydym ni wedi cael trafodaethau athronyddol rhagorol dros y misoedd diwethaf!”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a darpariaeth y Drindod Dewi Sant mewn Athroniaeth, ewch i’n gwefan:  https://www.uwtsd.ac.uk/philosophy/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384467076