Prosiect blancedi’r Drindod Dewi Sant i gynorthwyo’r digartref


02.12.2020

Mae myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn gweithio ar brosiect arloesol i helpu'r digartref, gan droi pecynnau creision yn fagiau ‘bivy’ i gadw pobl yn gynnes ac yn sych ar y strydoedd yn ystod y gaeaf.

 

Students and staff at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) are working on an innovative project to help the homeless, turning crisp packets into bivy bags to keep people warm and dry on the streets during the winter.

Natasha John, technegydd yn Adran Celf a Dylunio Sylfaen y brifysgol yn Abertawe, a feddyliodd am y syniad ar ôl darganfod y Prosiect Pecynnau Creision ar Facebook. Wedi’i sefydlu gan Pen Huston, artist yn Hastings, dechreuodd y prosiect llynedd ac mae’n addysgu pobl sut i wneud y bagiau drwy weithdai ar-lein. Mae’r bagiau wedi’u cynllunio i gael eu rhoi dros sach gysgu i’w chadw’n sych a gwella cynhesrwydd.

“Roeddwn yn teimlo y byddai hwn yn beth gwych i’r myfyrwyr ei wneud ochr yn ochr â’u prosiectau eraill,” meddai. “Mae’n ffordd o ddefnyddio pethau a fyddai’n mynd i safle tirlenwi fel arall ac mae’n elwa rhywun arall ar yr un pryd.”

Mae Natasha wedi dod â grŵp o fyfyrwyr at ei gilydd i helpu gyda’r prosiect a’u nod yw rhoi’r bagiau bivouac i elusennau digartrefedd lleol dros gyfnod y Nadolig. Mae angen 150 pecyn creision i wneud un bag cysgod, felly mae Natasha yn apelio i’r cyhoedd ddarparu gymaint ag y gallant.

“Nod y prosiect hwn yw rhoi nôl i’r gymuned, bod yn fwy ymwybodol o bobl agored i niwed ac yn fwy ymwybodol o ailgylchu,” meddai. “Fel arfer, caiff y pecynnau hyn eu hystyried yn sbwriel, ond gellir eu defnyddio i wneud blanced goroesi werthfawr. Mae’n anffodus bod pobl yn cysgu ar y strydoedd a bod angen y blancedi hyn arnynt, ond mae gallu helpu’n deimlad braf.”

Meddai Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd: “Rwy’n arbennig o falch o’r staff a myfyrwyr sy’n gweithio ar y prosiect hwn. Mae hyn yn dangos yr effaith bositif y gall celf a dylunio ei chael ar y ddinas a’i phobl. Mae ein myfyrwyr a staff yn defnyddio’u talentau creadigol i gefnogi rhai o bobl fwyaf agored i niwed Abertawe gan hefyd gael effaith bositif ar yr amgylchedd sy’n fater agos iawn at eu calonnau. Mae’n brosiect hollol wych, ac mae’r myfyrwyr a’r staff yn hollol wych.”

Dywedodd Pen Huston, sylfaenydd The Crisp Packet Project, bod y fenter hon yn Abertawe “yn rhywbeth hyfryd.”

“Rydw i wrth fy modd â'r ffaith bod myfyrwyr yn cymryd rhan,” meddai. “Mae'n brosiect mor gynhyrchiol.  Mae’n wych o safbwynt ailgylchu plastigau un defnydd ac yn cynorthwyo’r cymunedau llai ffodus gan achub bywydau y gaeaf hwn. Mae'r prosiect hwn yn dod â phobl ynghyd ac yn help mawr, ar yr adeg hon o'r pandemig, gyda lles meddyliol. Mae'n brosiect hyfryd sy'n helpu pobl i deimlo'n bositif. Rydych chi bob amser yn cael ymdeimlad o lawenydd pan fyddwch chi'n helpu rhywun. Mae'r prosiect hwn yn gwneud hyn, gan roi bywyd newydd i’r plastigau un defnydd hyn gan helpu nifer o bobl ar yr un pryd. Gwych iawn. ”

I gyfrannu pecynnau creision, cysylltwch â Natasha: natasha.john@uwtsd.ac.uk.

Students and staff at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) are working on an innovative project to help the homeless, turning crisp packets into bivy bags to keep people warm and dry on the streets during the winter.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk