Safbwyntiau - barn arbenigol ar heriau cymdeithasol


07.05.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David wedi lansio cyfres podlediad newydd, o'r enw Safbwyntiau sy'n cynnwys barn arbenigol gan academyddion am rai o'r heriau cymdeithasol mwyaf dybryd.

Ident for perspectives

Bydd y gyfres yn galluogi gwrandawyr i glywed gan academyddion ac ymchwilwyr o bob rhan o ddisgyblaethau’r Brifysgol - o Anthropoleg i Waith Ieuenctid; Busnes i Wasanaethau Cyhoeddus a mwy - am yr hyn y maen nhw'n meddwl fydd yr heriau mwyaf wrth i ni edrych i'r dyfodol.

Mae'r Brifysgol yn gweithio ochr yn ochr â Marc Griffiths, darlledwr profiadol a pherchennog StiwdioBox sydd wedi'i leoli yng Nghanolfan S4C Yr Egin i gynhyrchu'r gyfres.

Lansiwyd y podlediad cyntaf heddiw ac mae'n cynnwys Dr Luci Attala, uwch ddarlithydd mewn Anthropoleg ar gampws Lampeter y Brifysgol sy’n ystyried effaith pandemig Covid-19 ar gymdeithas a sut mae'n debygol o newid y ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau am byth.

Mae'r Podlediadau ar gael ar wefan y Brifysgol  ac i'w lawrlwytho ar sawl platfform:

Spotify

Deezer

Podchaser

Apple Podcast

Dr Luci Attala

Dr Luci Attala, Uwch-ddarlithydd mewn Anthropoleg ar gampws Llambed.