Seicolegydd ac artist yn nodi Freud a breuddwyd enwog Dora mewn digwyddiad ar-lein byd-eang


20.10.2020

Bydd seicolegydd o Brifysgol Abertawe ac artist o Goleg Celf Abertawe yn cynnal digwyddiad ar-lein i nodi 120 o flynyddoedd ers gwaith enwog Sigmund Freud gyda chlaf ynghylch dehongli breuddwydion.

University of Wales Trinity Saint David Swansea College of Art’s Julia Lockheart and Swansea University Professor Mark Blagrove are hosting an online event to mark the 120th anniversary of Sigmund Freud’s famous work with a patient about the interpretation of dreams.

Bydd yr Athro Mark Blagrove yn trafod yr hyn a ddigwyddodd ym 1900 pan ddywedodd menyw 18 oed o'r enw ‘Dora’ wrth Freud ei bod wedi breuddwydio am gael ei hachub gan ei thad o dŷ a oedd ar dân.

Bydd yr Athro Blagrove a chynulleidfa fyd-eang yn trafod y breuddwyd hwnnw, ac yn ei gysylltu â bywyd Dora, a bywyd diwylliannol a chymdeithasol Fienna ym 1900. Byddant hefyd yn trafod dull Freud o ddehongli breuddwydion.

Darllenir y breuddwyd yn Saesneg ac yn Almaeneg o ystafell yn fflat Freud yn Fienna, sef Amgueddfa Sigmund Freud bellach, lle dywedodd Dora wrth Freud am y breuddwyd am y tro cyntaf, a dangosir ffilm fer o fflat Freud.

Cafodd Dora fywyd difyr a thymhestlog, o'i pherthnasoedd cymdeithasol a phersonol, i'w bywyd teuluol a'i breuddwyd am y tŷ ar dân, sydd wedi bod yn destun trafod ers mwy na chanrif.

Mae'n enwog bod Dora wedi rhoi terfyn ar ddadansoddi seicolegol Freud ohoni ar ôl dim ond 11 o wythnosau, ac mae'n hysbys bellach mai Ida Bauer, merch i ddiwydiannwr o Fienna, ydoedd.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys seicolegwyr, haneswyr, seicdreiddwyr, artistiaid ac aelodau o'r cyhoedd.

Yn ystod y drafodaeth, bydd y gynulleidfa hefyd yn gwylio'r breuddwyd yn cael ei baentio a bydd y digwyddiad yn gorffen gyda thrafodaeth o'r paentiad â'r artist, Julia Lockheart. Cynhelir y digwyddiadau trafod breuddwydion a gwaith celf byw gan DreamsID.com (Dreams Illustrated and Discussed), sef cydweithrediad rhwng gwyddoniaeth a chelf lle mae'r seicolegydd Mark Blagrove yn cyflwyno trafodaeth am freuddwydion aelodau o'r cyhoedd wrth i'r artist Julia Lockheart eu paentio.

Ceir tocynnau i'r digwyddiad a rhagor o fanylion YMA.

Mae'r digwyddiad yn rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2020. Oherwydd natur sensitif y cynnwys, rhaid i aelodau'r gynulleidfa fod yn 16 oed neu'n hŷn.

Meddai Julia Lockheart, sy'n uwch-ddarlithydd yng Ngholeg Celf Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Mae breuddwyd Dora yn bortread hardd a theimladwy o'i phrofiadau emosiynol dryslyd fel menyw ifanc yn Fienna ym 1900. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad ar-lein hwn yn meithrin dealltwriaeth o freuddwyd Dora, o'i bywyd, o Freud ac o Fienna ar ddechrau'r ugeinfed ganrif. Bydd y paentiad ar y pryd yn gwneud y digwyddiad hyd yn oed yn fwy cofiadwy ac unigryw, ac yn dangos sut gall breuddwydion ysbrydoli gwaith celf.”

Meddai Mark Blagrove, Athro Seicoleg a Chyfarwyddwr Labordy Cwsg Prifysgol Abertawe:

“Er bod Freud wedi cael ei feirniadu am ei driniaeth o Dora, rydym yn ffodus y cyhoeddodd hanes ei breuddwyd am gael ei hachub o dŷ ar dân, a hanes y digwyddiadau yn ei bywyd a arweiniodd at ei breuddwyd. Mae ymchwil gan labordai cwsg modern wedi cadarnhau llawer o'r hyn a ddywedwyd gan Freud am y cysylltiadau rhwng ein bywyd emosiynol effro a'n breuddwydion, a byddwn yn trafod hyn yn ystod y digwyddiad.” 

Ceir rhagor o wybodaeth drwy fynd i wefan Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe.

University of Wales Trinity Saint David Swansea College of Art’s Julia Lockheart and Swansea University Professor Mark Blagrove are hosting an online event to mark the 120th anniversary of Sigmund Freud’s famous work with a patient about the interpretation of dreams.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk