Sioeau Haf 2020 Coleg Celf Abertawe


15.07.2020

Amseroedd heriol yn ysbrydoli pobl greadigol i ddod o hyd i atebion arloesol

Challenging times inspire creative people to find innovative solutions; to explore the art of the possible

I fyfyrwyr a staff Coleg Celf Abertawe, canlyniad mwyaf arwyddocaol y symud i ddysgu, addysgu ac asesu ar-lein yn nhymor olaf blwyddyn academaidd 2020 oedd gorfod canslo ein harddangosfeydd graddio haf. Gyda’r cyfyngiadau symud mewn lle yr unig opsiwn oedd archwilio posibiliadau cyflwyno, datblygu llwyfannau cydweithredol a chreu presenoldeb digidol perthnasol.

Er gwaethaf heriau'r wythnosau diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi bod yn arloesol iawn ac wedi dangos brwdfrydedd trawiadol i gyfrannu, cydweithredu, creu, dylunio, gwneud a pherfformio. Mae'r arddangosfa hyfryd hon yn dathlu eu cyflawniadau gwych.