The Story of Welsh Art


09.03.2021

Mae Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn ymddangos yng nghyfres newydd BBC Cymru Wales - The Story of Welsh Art. Mae’r gyfres dair rhan yn ymddangos ar BBC Two Wales a BBC Four nos Lun am 9pm ac mae pob pennod ar gael ar BBC iPlayer. Mae’r gyfres yn cofnodi cyfoeth anhygoel celf o Gymru – yn ogystal â’r lleoedd, y bobl a’r hanes a’i hysbrydolodd.

Swansea Alex building

Cyflwynir y gyfres gan y darlledwr Huw Stephens a enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei raglen ddogfen yn archwilio sîn cerddoriaeth Gymraeg, ac mae The Story Of Welsh Art yn mynd â’r gwylwyr ar daith weledol ryfeddol o gwmpas y wlad, o arteffactau syfrdanol o’r oes efydd i wydr lliw cywrain o’r oesoedd canol, o bortreadau o foneddigion gan arlunwyr a oedd yn feistri ar eu crefft i gelf werin, o enghreifftiau o’r gelf tirlun fwyaf gwefreiddiol ac arloesol yn y byd i ddarnau cyfoes, blaengar sydd wedi ennill gwobrau.

Mae’r gyfres yn cynnwys celf a wnaethpwyd yng Nghymru gan artistiaid brodorol yn ogystal â chelf o Gymru gan artistiaid byd-enwog.

Ymddengys Ysgol Gelf Abertawe yn y gyfres gan mai hi oedd man hyfforddi artistiaid enwog o’r dosbarth gweithiol megis Evan Walters a Ceri Richards.  Aeth Evan Walters i Ysgol Gelf Abertawe yn y 1920au.  Yn ystod ei gyfnod yn yr ysgol, daliodd lygad Winifred Coombe Tennant, hyrwyddwr pwysig ar gyfer artistiaid lleol.  Ysbrydolwyd Walters gan y Dirwasgiad Mawr i greu rhai o’i baentiadau pwysicaf megis A Welsh Collier, sy’n dangos ffrind Walters, William Hopkins yn cynrychioli cyflwr yr holl lowyr a ddioddefai yn sgil y Streic Gyffredinol.

Roedd Ceri Richards hefyd yn dod o’r dosbarth gweithiol ac wedi mynychu Ysgol Gelf Abertawe.  Ac yntau wedi hyfforddi’n wreiddiol yn drydanwr, trawsnewidiwyd Richards ar ôl iddo ddod ar draws un o gasgliadau gorau’r byd o baentiadau’r Argraffiadwyr – mewn tŷ preifat ger y Drenewydd.  Fe’i cyfareddwyd gan y casgliad gan ei osod ar y ffordd tuag at fynd yn artist.  Arweiniwyd Richards gan ei astudiaethau yn Ysgol Gelf Abertawe i greu gwaith a oedd yn flaengar ym maes celf Ewropeaidd.

Meddai Mark Cocks, Deon Cynorthwyol yng Ngholeg Celf Abertawe:  “Er 1853 mae Coleg Celf Abertawe wedi darparu astudio ac addysgu ar y celfyddydau a chrefftau ar gyfer pobl leol ac ar gyfer myfyrwyr o bob rhan o’r byd.  Mae’r gyfres ddogfen bwysig hon yn amlygu arwyddocâd diwylliannol Coleg Celf Abertawe yn nhreftadaeth y genedl, etifeddiaeth rydym yn ei thrysori ac sy’n llywio ein hathroniaeth addysg ac yn rhoi ysbrydoliaeth i’n myfyrwyr.”

Mae Dan Trivedy yn un o raddedigion Celf Gain y Drindod Dewi Sant. Mae hefyd yn artist, yn Arweinydd Prosiect i Gyngor Celfyddydau Cymru, ac yn Ddarlithydd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, ac mae yntau hefyd yn ymddangos yn y gyfres ynghyd â’i waith, Carthenni Argyfwng, a enillodd wobr.  Mae Daniel yn trafod yr ysbrydoliaeth am ei waith a enillodd y fedal aur am gelfyddyd gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  

Meddai: “Yn ogystal â rhoi i mi’r deunydd angenrheidiol a’r wybodaeth gyd-destunol ar gyfer Celf Gain, bu Coleg Celf Abertawe yn gymorth i mi feithrin meddylfryd creadigol ehangach.  Rydw i wedi gallu cymhwyso’r wybodaeth a meddylfryd hyn i nifer o rolau yn sector y celfyddydau gan ei ddefnyddio i feithrin f’arfer fy hun fel artist.”

Wildflame Productions yw crëwr y cynhyrchiad tair rhan nodedig hwn a gaiff ei ddangos ar BBC Two Wales a BBC Four ac mae pob pennod ar gael ar BBC iPlayer.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk