Un o raddedigion Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ennill cystadleuaeth ‘Y Stiwdio Grefftau’


10.12.2020

Enillydd ail raglen y gyfres deledu ‘Y Stiwdio Grefftau’ ar S4C yw Tomos Sparnon o Gastell-nedd.

The winner of the second programme of S4C’s television series ‘Y Stiwdio Grefftau’ is Tomos Sparnon from Neath.

Graddiodd Tomos â gradd BA mewn Celfyddyd Gain o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2018.  Eisteddfod Genedlaethol Cymru osododd y briff ar gyfer y rhaglen, sef creu cerflun i ddathlu Eisteddfodau’r gorffennol a rhai’r dyfodol. Bydd y cerflun buddugol yn cael ei arddangos ar faes yr Eisteddfod, gan ddechrau yn Eisteddfod Tregaron, yn 2021. 

Cafodd y cystadleuwyr pedair wythnos i greu’r gwaith.  Ffigwr yn cerdded yw cerflun Tomos. Mae’r ffigwr yn edrych yn ôl ar Eisteddfodau’r gorffennol ond hefyd yn cerdded ymlaen gyda’r gobaith am Eisteddfodau i ddod. Defnyddiwyd clai a gwellt i adlewyrchu ardal amaethyddol Tregaron ond hefyd am ein bod yn cysylltu gwellt a llaid â’r Eisteddfod! Gosodwyd y cerflun ar olwynion nid yn unig am fod yr Eisteddfod yn ŵyl symudol ond i ddangos nad yw’r Eisteddfod yn sefyll yn llonydd a’i bod bob amser yn symud ymlaen. Bydd y cerflun yn newid gydag amser wrth i rannau o’r clai gwympo, a bydd felly’n wahanol ar gyfer Eisteddfod. 

The winner of the second programme of S4C’s television series ‘Y Stiwdio Grefftau’ is Tomos Sparnon from Neath.

Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Tomos:

“Roedd yn fraint cael fy newis i gymryd rhan yn ‘Y Stiwdio Grefftau’ ac ro’n i wrth fy modd pan glywais y briff a chael gwybod mai ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol y byddwn yn creu’r cerflun. Ro’n i’n gyffrous wrth feddwl am yr holl bosibiliadau. Gwnes i’r gwaith ymchwil, yr arlunio a’r astudiaeth o glai yn fy stiwdio gartref ond crëwyd y cerflun ei hunan yng ngarej fy mam-gu. Roedd yn her ar adegau – yn enwedig gan fod y cyfyngiadau symud mewn grym a doedd cael gafael ar ddeunyddiau ddim yn hawdd!”

Croesawodd Tomos sylwadau Betsan Moses (Prif Weithredwr yr Eisteddfod) ac Ann Catrin Evans (cerflunydd ac arbenigwr y rhaglen) ac mae’n cydnabod bod y sylwadau hynny wedi bod yn hwb fawr i’w waith cerflunio. Ychwanegodd:

“Roedd clywed Betsan Moses yn dweud mai dyma’r cerflun ‘a siaradodd â hi’ yn golygu llawer.  Bydd arddangos ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n sefydliad mor wych, yn anrhydedd. Fe es i fy Eisteddfod gyntaf pan o’n i’n flwydd oed ac rwyf wedi mynychu’n gyson ers hynny. Rwyf wedi tywys yn Y Lle Celf a ches i’r fraint o arddangos rhai o’m paentiadau yno yn Eisteddfod Llanrwst yn 2019. Bydd cael arddangos fy ngherflun ar faes yr Eisteddfod yn goron ar y cwbl.”

Roedd staff a chyn diwtoriaid Tomos yng Ngholeg Celf Abertawe yn falch iawn I glywed y newyddion.  Nododd Gwenllian Beynon, Uwch-ddarlithydd Celf a a chydlynydd y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe:

“Mae hyn yn newyddion gwych.  Mae’n hyfryd gweld ein graddedigion yn llwyddo yn y byd celf cyfoes yng Nghymru.  Mae Tomos yn unigolyn talentog iawn ac roedd yn bleser ei gael yma yn y Drindod Dewi Sant. Llongyfarchiadau enfawr iddo am ymddangos ar rhaglen y Stiwdio Grefftau ac am gipio’r wobr wrth gwrs.”

Ychwanegodd yr Athro Sue Williams o Goleg Celf Abertawe:

"Mae Tomos yn enghraifft wych o sut mae artist gweledol yn gweithio - gydag uniondeb, angerdd ac ymrwymiad. Mae Tomos yn sicr yn un o'r artistiaid hynny i gadw llygad amdano ar gyfer y dyfodol yng Nghymru ac mae pob un ohonom ni yn yr adran Celf Gain yn Abertawe yn ei longyfarch ar ennill."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663