Un o raddedigion Coleg Celf Abertawe yn paentio teyrnged i gleifion Covid-19 ac arwyr y GIG


23.07.2020

Mae Caitlin Noble a raddiodd o Goleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, wedi paentio murlun yn Ysbyty Treforys yn y ddinas, sy’n symbol o obaith i gleifion sy’n brwydro Covid-19 ac yn talu teyrnged i staff rheng flaen y GIG sy’n gofalu amdanyn nhw.

 

UWTSD Swansea College of Art graduate Caitlin Noble has painted a mural at the city’s Morriston Hospital which symbolises hope for patients battling Covid-19 and pays tribute the front-line NHS staff caring for them.

Comisiynwyd Caitlin gan yr ysbyty i greu’r murlun ar ôl i Deb Lewis, Rheolwr yr Uned, glywed am ei gwaith gan ei chyd-artist crochenwaith Phil Hughes, a fu’n athro celf Deb cyn hynny.

Meddai Caitlin: “Yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r paentiad hwn yw’r syniad o “goeden bositifrwydd”. Seilir y ddelweddaeth ar themâu twf, cefnogaeth a pharch.  Mae’r boncyff yn y ddaear yn ffurfio cynhalydd praff, mae’r blodau haniaethol ar y goeden a’r bywyd gwyllt mewn braslun syml yn cynrychioli cleifion sy’n cael eu heffeithio gan bandemig y coronafeirws.  Mae’r pabïau glas sydd wedi ymgasglu o gwmpas boncyff y goeden yn dangos parch ac yn rhoi diolch i weithwyr y GIG.  

“Ysbrydolwyd y dyluniad hwn hefyd gan ddelweddaeth “pren y bywyd” clasurol sy’n symbol o dwf, cryfder a phrydferthwch personol. Rwyf wedi trysori’r cyfle i allu rhoi rhywbeth yn ôl i’m cymuned.”

Meddai Katherine Clewett, Cyfarwyddwr Rhaglen, Tyst AU Celf a Dylunio Sylfaen: “Mae’n bleser mawr gennym ni fod gwaith Caitlin yn gallu cael ei arddangos yn y modd hwn.  Mae gwaith Caitlin yn ystyried y “cyflwr dynol” – beth yw ef, sut mae’n gweithio, a sut mae modd ei archwilio drwy gelf.  Mae ganddi ddiddordeb yn y cysylltiadau rhwng emosiynau, agwedd ac ymddygiad dynol – a sut gallai’r rhain esbonio problemau yn y byd sydd ohoni, megis newid yn yr hinsawdd, rhyfeloedd cartref, ac yn fwy diweddar pandemig byd-eang coronafeirws.  Mae Caitlin wedi dangos empathi greddfol sy’n amlwg yn sensitifrwydd ei dull o ran datblygu’i chysyniad a’i wireddu.”

A hithau’n fyfyriwr eithriadol, mae Caitlin newydd gwblhau ei Thystysgrif AU: Celf a Dylunio Sylfaen yn llwyddiannus yng Ngholeg Celf Abertawe.  Mae’r cwrs Sylfaen yn gyflwyniad i astudio o fewn celf a dylunio, yn sylfaen neu’n sail i fyfyrwyr sy’n mynd i ‘ysgol gelf’.  

Ychwanegodd Katherine:  “Ar y cwrs Sylfaen rydym ni’n annog ac yn cefnogi dialog rhwng artistiaid, myfyrwyr, a’r gymuned.  Mae’r cyfle hwn i Caitlin arddangos ei gwaith yn y gymuned leol yn darparu platfform lle gall myfyrwyr ac artistiaid rannu syniadau ac ystyried sut mae gwaith yn cyrraedd y sawl sy’n ei weld.”

Meddai Deb Lewis, Cyfarwyddwr Ysbyty Treforys:  “Roeddem ni wrth ein boddau pan gytunodd Caitlin i wneud y darn hwn o waith i ni.   Roedd ei dyluniadau cychwynnol yn wefreiddiol ac mae’r darn gorffenedig yn hollol brydferth.  Rydym ni mor ddiolchgar i Caitlin am roi hwn i Ysbyty Treforys.”

UWTSD Swansea College of Art graduate Caitlin Noble has painted a mural at the city’s Morriston Hospital which symbolises hope for patients battling Covid-19 and pays tribute the front-line NHS staff caring for them.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk