Un o raddedigion Peirianneg Chwaraeon Moduro PCYDDS yn rhannu ei frwdfrydedd dros weithio gyda thimau Fformiwla 1 â myfyrwyr


24.01.2020

Bu PCYDDS wrth ei bodd i groesawu Chris Bull, Prif Aerodynamegydd Rasio Chwaraeon Renault, yn ôl i’r Brifysgol i rannu ei brofiadau o weithio wrth ochr timau Fformiwla 1 â myfyrwyr cyfredol.

Chris Bull, Principal Aerodynamicist at Renault F1 Team

Graddiodd Chris o PCYDDS yn 2004 gyda BEng mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro ac mae’n gweithio gyda thimau Fformiwla 1 ers 14 blynedd. O dimau llai megis Super Aguri i’r tîm Mercedes a enillodd y bencampwriaeth, nododd Chris fod yr heriau technegol beunyddiol a’r cyfleoedd i ddysgu rhywbeth newydd yn dal i ysbrydoli ei frwdfrydedd dros beirianneg ac aerodynameg.

Dwedodd Chris fod ei brosiect blwyddyn olaf yn y Brifysgol wedi arwain at swydd ei freuddwydion, sef gweithio gyda Fformiwla 1.

Meddai Chris: “Mwynheais astudio yn Abertawe yn fawr iawn. Bu cyfleoedd gwych i ddefnyddio sgiliau peirianneg a oedd yn arbennig o bwysig i mi. Gyda chymorth darlithwyr, datblygais fy sgiliau technegol i ddeall problemau peirianneg mewn ffordd wyddonol, gan weithio ar brosiectau yn unigol ac ar y cyd mewn grwpiau.

“Bu fy nhraethawd hir yn y flwyddyn olaf mewn cydweithrediad â Grand Prix Jordan lle datblygais a dadansoddais bostyn hongiad blaen. Bu cael cyfle i weithio gyda chwmni yn help i mi ddangos fy sgiliau ac arweiniodd hyn at weithio gyda Fformiwla 1.

 “Rwy’n gweithio gyda thimau Fformiwla 1 ers 14 blynedd bellach, o dimau bach fel Super Aguri a oedd yn cynnwys ~100 o bobl, i’r tîm Mercedes a enillodd y bencampwriaeth, gyda ~1000 o bobl. Bob dydd mae heriau technegol a chyfleoedd i ddysgu rhywbeth newydd, a dyna beth rwy’n ei hoffi am beirianneg ac aerodynameg.

 “Fy nghyngor i fyfyrwyr cyfredol fyddai gwneud y mwyaf o’ch sefyllfa, peidiwch â bod ag ofn gofyn cwestiynau er mwyn dysgu a dangos eich sgiliau.”

Chris Bull, Principal Aerodynamicist at Renault F1 Team

Meddai Dr Kerry Tudor, Cyfarwyddwr y Rhaglen Peirianneg Chwaraeon Moduro yn PCYDDS:  “O fewn yr Adran Beirianneg yn PCYDDS, rydym yn cynnal cyfres mewn Datblygiad Proffesiynol a Chyflogadwyedd, ac fel rhan o hyn rydym yn aml yn trefnu siaradwyr gwadd o’r byd diwydiannol. Rydym yn enwedig yn ceisio trefnu cyn-fyfyrwyr sy wedi graddio o’r blaen ac sy bellach â gyrfaoedd llwyddiannus. Mae llwyddo i gael Chris i ddod i siarad â’n myfyrwyr peirianneg yn gyfle gwych i glywed am y cynnydd y gall ein graddedigion ei gyflawni. Roedd yn sgwrs ddiddorol am y byd Fformiwla 1 y mae llawer o’n myfyrwyr yn dyheu am fod yn rhan ohono. Esboniodd Chris sut y bu’r hyn roedd wedi’i ddysgu yn PCCYDDS yn hanfodol i’w swyddi o fewn y diwydiant.”

Chris Bull, Principal Aerodynamicist at Renault F1 Team

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk