WYTHNOS DDYLUNIO 2020


17.01.2020

Bydd y BA Dylunio Graffig a’r BA Hysbysebu a Dylunio Brand yn lansio eu chweched Ŵyl ‘Wythnos Ddylunio’ Flynyddol.

The BA Graphic Design, and BA Advertising & Brand Design will be launching their sixth Annual ‘Design Week’ Festival.  ‘Design Week’ is an opportunity for students to engage with prestigious designers and companies and this year is promising to be another exciting and challenging week with speakers from Sky, The Print Room, Subtrakt, Waters, and Suzy Prince.

Mae ‘Wythnos Ddylunio’ yn gyfle i fyfyrwyr ymwneud â dylunwyr a chwmnïau o fri ac mae eleni yn addo bod yn wythnos gyffrous a heriol arall gyda siaradwyr o Sky, The Print Room, Subtrakt, Waters, a Suzy Prince.

Meddai Donna Williams, Rheolwr y Rhaglen BA Dylunio Graffig: "Mae Wythnos Ddylunio yn gyfle gwych i’n myfyrwyr ennill mewnwelediadau i wahanol ddulliau o weithio, y cyfleoedd a’r gofynion sydd eu hangen i sicrhau swyddi mewn ystod o ddiwydiannau creadigol. Mae’n wythnos drom gyda llawer o heriau ond mae hefyd yn llawn hwyl. Credwn fod yr wythnos hon yn cyfrannu at ein graddfa cyflogaeth ardderchog i raddedigion”.