Wythnos Diwydiant Y Drindod Dewi Sant 2021


22.02.2021

Bydd myfyrwyr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn elwa o sgyrsiau a gweithdai ar-lein gan ymarferwyr proffesiynol yn rhan o Wythnos Diwydiant o 8 i 12 Mawrth.

Bydd myfyrwyr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn elwa o sgyrsiau a gweithdai ar-lein gan ymarferwyr proffesiynol yn rhan o Wythnos Diwydiant o 8 i 12 Mawrth.

Y nod yw i fyfyrwyr gael cipolwg i mewn i ddiwydiannau sy’n gysylltiedig â’u cwrs gan ymarferwyr proffesiynol go iawn. Bydd siaradwyr gwadd, cyn-fyfyrwyr a phartneriaid o’r diwydiant sy’n gysylltiedig â rhaglenni Gwasanaethau Cyhoeddus a Phlismona, Busnes, Rheolaeth Chwaraeon, Twristiaeth a Digwyddiadau, Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol a Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored, yn cyflwyno sgyrsiau, rhannu arbenigedd a gwybodaeth ac awgrymiadau ar sut i lwyddo yn y diwydiant.  

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Matthew Rowlands o Heddlu De Cymru, Peter Lynn o Gyfreithwyr Peter Lynn and Partners, Richard Abbott, Rheolwr Cyrchfan ar gyfer Mark Warner yng Ngroeg, Ian Workam o Barclays Bank a chynrychiolwyr o PwC.

Bydd y digwyddiadau’n cynnwys her busnes, cwrdd â’r graddedigion a sesiynau entrepreneuraidd a sgiliau cyflogadwyedd. Bydd sesiynau Cinio Anffurfiol gyda Darlithwyr yn galluogi i’r rheiny sy’n gobeithio astudio yn Y Drindod i gwrdd â staff a sgwrsio gyda nhw i ddysgu rhagor.

Yn rhan o Wythnos Diwydiant, bydd staff a myfyrwyr Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn cynnal Cynhadledd Ddigidol Cymru ar ôl Covid gyda Dinah Liversidge, siaradwr Rhyngwladol, Hyfforddwr Cyfeiriad Meddwl a Sgiliau Busnes ar ddydd Mercher, 10 Mawrth o 1pm i 4pm.

Meddai Bronwen Williams, Cyfarwyddwr Academaidd: “Mae ein myfyrwyr yn dewis astudio gyda ni am lawer o resymau ond y mewnwelediadau a chyfleoedd a gânt i yrfaoedd go iawn sy’n ein gwneud ni’n arbennig. Oherwydd ein bod yn cyflwyno’r digwyddiad ar-lein eleni, wrth lunio ein rhestr o westeion o’r diwydiant, roeddem yn gallu denu amrywiaeth ehangach o siaradwyr.”

Meddai Vic Saunders, Deon Cynorthwyol (Rhyngwladol a Marchnata) bod yr wythnos o ddigwyddiadau’n ffordd wych i fyfyrwyr adfyfyrio ar realiti’r heriau cyflogaeth y byddant yn eu hwynebu yn ogystal ag adnabod y medrau sydd eu hangen arnynt i weithio yn y gweithle sydd ohono.

“Bydd yn galluogi myfyrwyr i ryngweithio gyda phobl sy’n gweithio yn y diwydiant. Bydd eu mewnwelediad a’u hawgrymiadau ar sut i lwyddo ym myd gwaith yn fantais enfawr i’r myfyrwyr pan fyddant yn gadael y Brifysgol i chwilio am waith. Rwy’n eithriadol o ddiolchgar i’n holl siaradwyr gwadd am roi o’u hamser i ddod i mewn.”

Rhestr lawr y digwyddiadau yma: https://www.uwtsd.ac.uk/study-manangement-health/events/

Dysgwch ragor am y cyrsiau gradd sydd ar gael yn ARhI Y Drindod yma:

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ysgolfusnesabertawe/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk