Y Brifysgol yn cefnogi dangosiad cyntaf ffilm Bollywood Jungle Cry


10.03.2020

Bydd dangosiad cyntaf o ffilm Bollywood, Jungle Cry, a gefnogir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn cael ei gynnal heno yn Y Ffwrnes, Llanelli, (10 Mawrth).

A premier screening of the new Bollywood film, Jungle Cry, supported by University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) will take place at Y Ffwrnes in Llanelli, this evening (March 10).

Mae’r Brifysgol gyda Chyngor Sir Gâr a’r Scarlets yn bartneriaid brand ar gyfer y prosiect. Mae’r ffilm yn adrodd stori wir 12 o blant difreintiedig ac amddifad o Sefydliad Kalinga yn rhanbarth Odisha yn India sy’n dod ynghyd i ddysgu rygbi a mynd ymlaen i chwarae yn y Twrnamaint Rygbi Iau Rhyngwladol yn y DU.

Saethwyd golygfeydd olaf y ffilm ym Mharc y Scarlets ac mae ymddangosiadau cameo gan lywydd y Scarlets Phil Bennett a’r dyfarnwr byd-enwog Nigel Owens.

Dywedodd Barry Liles, OBE, Pro-Is Ganghellor: “Mae’r Brifysgol yn falch o gefnogi dangosiad cyntaf Jungle Cry ac yn edrych ymlaen i gydweithio pellach gyda’r tîm cynhyrchu.  Mae’r Diwydiannau Creadigol yn werth dros £100 biliwn i economi’r DU bob blwyddyn, ac eto y mae prinder swyddi sylweddol, yn enwedig yn Ne Orllewin Cymru. Mae Grŵp y Brifysgol, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, mewn lle da i ddiwallu anghenion sgiliau a thrwy wneud hynny, denu buddsoddiad i’r rhanbarth ac yn y pen draw, swyddi o werth uchel.  Trwy ein menter Caerfyrddin Creadigol rydyn ni’n gweithio gyda chyflogwyr er mwyn sicrhau bod piblinell o raddedigion parod i’r diwydiant i gael yn y rhanbarth hon. Dyma weledigaeth Yr Egin, a leolir ar gampws Caerfyrddin, a chynnig cyfryngau digidol a chreadigol Grŵp y Brifysgol”.

Bydd myfyrwyr Coleg Celf Abertawe sy’n astudio BA Ffilm a Chyfryngau yn mynychu’r digwyddiad heno i dynnu lluniau a ffilmio er mwyn darparu cynnwys i’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r ffilm yn serennu sêr Bollywood Abhay Deol ac Emily Shah ac mae hefyd yn cynnwys cefnogwr y Scarlets Julian Lewis Jones, nad yw'n ddieithr i rolau sinema rygbi ar ôl bod yn rhan o gast Invictus - stori ochr fuddugol Cwpan y Byd De Affrica ym 1995.

Cynhyrchydd y ffilm yw Prashant Shah, sydd hefyd wedi cynhyrchu ffilmiau fel My Name is Khan, a The Bruce Lee Project.  Dywedodd: “Mae Jungle Cry yn ffilm wirioneddol ysbrydoledig sy’n hyrwyddo addysg a chwaraeon....ac rydym yn gyffrous i'w ryddhau i gynulleidfa fyd-eang ym mis Ebrill."