Y Drindod Dewi Sant a Tileyard Education yn darparu MA Busnes Cerddoriaeth ar-lein


11.06.2020

Mae'r cydweithio rhwng Y Drindod Dewi Sant a Tileyard Education a'i bortffolio cynyddol wedi ei gryfhau ymhellach drwy radd Meistr newydd mewn Busnes Cerddoriaeth, sy'n cael ei darparu ar-lein erbyn hyn.

The collaboration between UWTSD & Tileyard Education and its growing portfolio has been further strengthened through a new Masters in Music Business, which is now being delivered online.

Mae'r cwrs yn cael ei addysgu ar-lein drwy system ddysgu ryngweithiol, arloesol Tileyard, sef Beebop.

Mae gan fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn Llundain gyfle i weithio yn y ganolfan addysg ôl-raddedig a phroffesiynol a’i chyfarpar helaeth Tileyard yn King's Cross, Llundain,gan ddatblygu a mireinio eu hymarfer trwy addysgu a mentora gan rai o'r ffigurau mwyaf arwyddocaol yn y diwydiant cerddoriaeth heddiw. Mae'r MA Busnes Cerddoriaeth (Ar-lein Cyfunol) yn radd un flwyddyn, ymarferol sy'n canolbwyntio ar y diwydiant ac sy’n cael ei ddarparu drwy gyfuniad o gyfryngau rhyngweithiol ar-lein a chyflenwi wyneb yn wyneb ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer y diwydiant creadigol profiadol, darpar entrepreneur neu entrepreneuriaid cerddoriaeth sefydledig sy'n ceisio dysgu rhyngweithiol ar-lein, gan gydbwyso eu ffordd o fyw yn broffesiynol a’u hymrwymiadau gwaith gyda dull mwy hyblyg o astudio a gyrfa.

Caiff myfyrwyr fanteisio ar ddeunyddiau dysgu ar-lein unigryw Tileyard Education, tiwtorialau proffesiynol rhyngweithiol a mentora diwydiant tra bydd addysgu wyneb yn wyneb yn cynnwys gwersyll busnes cerddoriaeth greadigol 10 diwrnod, a ddarperir ar y safle yn Tileyard Llundain, y gymuned gerddoriaeth annibynnol fwyaf yn Ewrop.

Mae cwmnïau a gweithwyr proffesiynol y diwydiannau creadigol sydd wedi'u lleoli yn Tileyard Education yn cynnwys Ostereo, Spitfire Audio, Maverick, Marathon Artists, Sound Advice, Focusrite, PLATOON, Breaking Fourth, The Narrative, Martyn Ware, Goetz Botzenhardt, Nikolaj Bjerre, Jon Kelly, Sean Hargreaves, Paul Whalley, Tom Fuller, Dru Masters a llawer mwy.

I gael gwybod rhagor am sut i wneud cais ar gyfer y cwrs, gallwch nodi eich diddordeb yma.