Y DRINDOD DEWI SANT YN CROESAWU GŴYL ‘CELF A DYLUNIO AR Y MAP’ Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL I GAERFYRDDIN


20.02.2020

Yn ddiweddar, croesawodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fyfyrwyr o bob cwr o Gymru i’r Atom yng Nghaerfyrddin ar gyfer gŵyl arbennig yn y maes Celf a Dylunio. 

 The Coleg Cymraeg Cenedlaethol's Ar y MAP Celf festival was held at yr Atom

Roedd Gŵyl ‘Celf a Dylunio Ar y MAP’, a drefnwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda chefnogaeth y Drindod Dewi Sant, Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, yn gyfle i ddod â myfyrwyr sy’n astudio Celf a Dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg at ei gilydd.   “Dehongli Gwrthrychau traddodiadol yn y byd cyfoes” oedd thema’r gynhadledd eleni wrth i fyfyrwyr a staff ddod ynghyd o wahanol gampysau ar draws Cymru i rannu eu gwaith a’u profiadau gyda chyd-fyfyrwyr, artistiaid arbenigol a dylunwyr.

Yn ystod y digwyddiad cafodd y myfyrwyr gyfle i glywed am yrfaoedd artistiaid megis Peter Finnemore sy’n gweithio’n bennaf ym maes ffotograffiaeth celf, maes y cyfryngau cymysg, perfformiad a fideo. Cyflwynwyd y myfyrwyr hefyd i Aled Lewis sy’n rhedeg ei fusnes ei hun yn dylunio a gwneud dodrefn o safon uchel ar gyfer sefydliadau preifat, corfforaethol ac academaidd.  Gyda’r hwyr, cynhaliwyd sesiwn arbennig yng Nghanolfan S4C yr Egin a hynny yng nghwmni'r sgriptiwr a chyfarwyddwr adnabyddus, Euros Lewis.

Roedd yr ŵyl hefyd yn cynnwys ymweliadau â siopau ac orielau Stryd y Brenin, Caerfyrddin ac Amgueddfa Abergwili. Roedd darlithydd Coleg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant, Gwenllian Beynon, wrth ei bodd â llwyddiant gŵyl ‘Celf a Dylunio Ar y MAP’ eleni. Meddai:

“Unwaith eto roedd y digwyddiad hwn yn un arbennig a hoffwn ddiolch i bawb a gefnogodd y digwyddiad yn enwedig i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Dyma’r drydedd flwyddyn i ni gynnal y digwyddiad hwn ac mae’n wych i weld y digwyddiad yn datblygu a thyfu.  Mae mor bwysig bod digwyddiadau fel hyn ar gael i’n myfyrwyr fel eu bod yn cael cyfleoedd i drin a thrafod eu pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n hanfodol fod artistiaid ifanc o bob rhan o Gymru’n cael cyfle i gwrdd â rhannu eu syniadau ond hefyd i gwrdd ag unigolion sy’n gweithio ar hyn o bryd ym myd y Celfyddydau yng Nghymru.”

Coleg Cymraeg Cenedlaethol's Ar Y MAP festival was recently held at Yr Atom

Mared Jones, Swyddog Pwnc y Dyniaethau a’r Celfyddydau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol oedd un o drefnwyr y digwyddiad.  Dywedodd:

“Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch iawn o Ŵyl Celf ar y Map sydd wedi rhedeg ers sawl blwyddyn erbyn hyn. Mae’n gyfle arbennig i ddod a myfyrwyr ar draws Cymru at ei gilydd, i gymdeithasu, i gyd-weithio, i rannu eu gwaith, ac i gael eu hysbrydoli. Maent yn cael y cyfle i gyfarfod artistiaid o amryw o feysydd, a chlywed am eu profiadau o weithio a chreu drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw Bethan Wyn. Ychwanegodd:

“Cafwyd dau ddiwrnod arbennig iawn yng Nghaerfyrddin.  Dangosodd y digwyddiad hwn fod byd y celfyddydau yng Nghymru yn llawn bwrlwm ac yn dangos i’n myfyrwyr faint o botensial sydd yng Nghymru i weithio yn y maes hwn.   Mae digwyddiadau fel y rhain yn hanfodol i’n pobl ifanc yn enwedig os ydynt yn dymuno dilyn gyrfaoedd o fewn unrhyw agwedd greadigol yng Nghymru.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663