Y DRINDOD DEWI SANT YN CYRRAEDD RHESTR FER CATEGORI ‘PRIFYSGOL Y FLWYDDYN’ YNG NGWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020


09.03.2020

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Saint David wedi cyrraedd rhestr fer mewn pedwar categori yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020 (WUSCAs).

Y DRINDOD DEWI SANT YN CYRRAEDD RHESTR FER CATEGORI ‘PRIFYSGOL Y FLWYDDYN’ YNG NGWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020

Unwaith eto, mae’r Drindod Dewi Sant wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categorïau “Prifysgol y Flwyddyn” a “Chwrs a Darlithwyr”.  Yn 2019, enillodd y brifysgol y brif wobr yn y categori “Cwrs a Darlithwyr”. Derbyniodd y brifysgol enwebiadau pellach eleni yng nghategorïau “Llety” a “Chymorth i Fyfyrwyr.”

Bellach yn eu seithfed flwyddyn, mae gwobrau WUSCA yn cydnabod sefydliadau am ragoriaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd academaidd a chymdeithasol ac yn cynnig cyfle i ddarpar fyfyrwyr i gael gwybodaeth amgen sy’n wahanol i’r systemau graddio prifysgol draddodiadol. Mae'r gwobrau'n seiliedig ar gyfartaledd miloedd o adolygiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr i Whatuni.

Dywedodd Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Academaidd: "Rydyn ni'n falch iawn o fod ar y rhestr fer mewn pedwar categori ar gyfer Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020 yn enwedig gan mai’r myfyrwyr eu hunain sy’n pleidleisio.  Mae safon ein darpariaeth, boed hynny mewn perthynas â phrofiad academaidd neu brofiad ehangachein myfyrwyr yn y Brifysgol, yn ganolog i'n cenhadaeth.  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos iawn gyda'n myfyrwyr ac yn falch o weld hyn yn cael ei gydnabod gyda'r enwebiadau hyn."

Dros y chwe mis diwethaf, casglodd tîm adolygu IDP Connect dros 41,000 o adolygiadau gan fyfyrwyr o 150 o sefydliadau gan deithio dros 46,000 o filltiroedd ledled y DU.  Mae Margaret Wajnkaim yn Gydlynydd Prosiect gyda Whatuni ac yn rhan o’r tîm sy’n casglu’r adolygiadau.  “Eleni, rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar werth a phwysigrwydd adolygiadau WhatUni gan sicrhau mai’r casgliad hwn o adolygiadau yw’r rhai gorau eto. Mae wedi bod yn brofiad gwerth chweil, wrth i ni gasglu dros 41,000 o adolygiadau dros y 6 mis diwethaf gyda chymorth fy nhîm ymroddedig. Mae'n deimlad gwych gwybod y bydd y rhain yn helpu cymaint o ddarpar fyfyrwyr trwy eu taith ymchwil addysg uwch.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663