Ymdrech Aruthrol gan y Drindod Dewi Sant


04.12.2020

Mae myfyrwyr a staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn lledaenu hwyl yr ŵyl wrth roi anrhegion i blant trwy Apêl Nadolig Mr X.

Students and staff at the University of Wales Trinity Saint David are spreading the festive cheer by generously donating gifts to children through the Mr X Christmas Appeal.

Nod Apêl Nadolig Mr X, sydd wedi bod wrthi ers 61 mlynedd, yw sicrhau bod pob plentyn yn deffro i anrheg fore Nadolig.

 

Dechreuwyd yr apêl gan Tom Bravin - rheolwr adwerthu lleol a ddanfonodd filoedd o anrhegion yn ddienw i bobl ifanc yn ardal Abertawe. Datgelwyd pwy oedd Mr X ar ôl marwolaeth Tom Bravin ym mis Mawrth 2016. 

 

Heddiw, mae ei waith yn parhau ar draws de-orllewin Cymru, gyda llawer o unigolion a sefydliadau caredig yn rhoi anrhegion, gan gynnwys y Drindod Dewi Sant. 

 

Hyd yn oed gyda phopeth y mae 2020 wedi'i daflu atom, mae myfyrwyr a staff yn dal i fod yn benderfynol o rannu llawenydd a charedigrwydd, gyda thîm Mr X yn dweud: "Ble fydden ni heb y Drindod Dewi Sant? Rydych chi wedi bod yn cymryd rhan ers sawl blwyddyn bellach." 

 

Eleni, mae myfyrwyr a staff wedi cyfrannu anrhegion i 150 o blant. Georgia (Llywydd Campws Caerfyrddin) a Laura (Cynorthwyydd Ymgysylltu â Myfyrwyr yn Llambed) oedd yn gyfrifol am gydlynu’r apêl yn y Drindod Dewi Sant. 

 

Meddai Georgia a Laura:

"Byddem yn bersonol wrth ein bodd yn diolch i bob un ohonoch a gymerodd ran, p'un ai trwy brynu anrheg neu rannu ein negeseuon. Fe helpodd i wneud cymaint o wahaniaeth i Nadolig 150 o blant na fyddent efallai wedi derbyn anrhegion, yn enwedig o ystyried yr amgylchiadau presennol; felly diolch i bawb, waeth pa mor fawr neu fach yw'r anrheg, mae wedi helpu i wneud gwahaniaeth enfawr."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663