Yr Athro Mererid Hopwood yn ennill Gwobr Emyr Humphreys


16.04.2020

Ddoe, fe gyhoeddodd Wales PEN Cymru mai'r Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant oedd un o enillwyr cyntaf cystadleuaeth Gwobr Emyr Humphreys.

Yr Athro / Professor Mererid Hopwood

Yr Athro Mererid Hopwood, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Dyfarnwyd y wobr am y gwaith Cymraeg i Mererid Hopwood a’r wobr Saesneg i’r newyddiadurwr, Mark S Redfern.

Dyma gystadleuaeth oedd yn gwobrwyo’r ysgrif neu’r erthygl fwyaf beiddgar ac arloesol am Gymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg, a gyhoeddwyd yn ystod 2019, sef canmlwyddiant Emyr Humphreys.   Daeth y cyhoeddiad ar ddiwrnod pen-blwydd yr Emyr Humphreys yn 101 mlwydd oed.  

Enillodd Yr Athro Mererid Hopwood y wobr Gymraeg am ei herthygl ‘Doethineb Iaith’ a gyhoeddwyd yn rhifyn Haf 2019 O’r Pedwar Gwynt.

Mae Mererid Hopwood wedi bod yn dysgu am ran helaeth o’r ddeng mlynedd ar hugain diwethaf ym maes iaith a llenyddiaeth, a bellach mae hi’n Athro Ieithoedd a’r Cwricwlwm Cymreig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

Enwebwyd y darnau gan aelodau PEN Cymru, a dewiswyd yr enillwyr o blith y rhestr hir gan y beirniaid Siân Northey, Eluned Gramich a’r Athro Daniel Williams.  

Dywed Siân Northey yn ei beirniadaeth:  “Roedd rhesymeg glir Mererid Hopwood a’i defnydd hyblyg o iaith naturiol i gyfleu’r rhesymeg honno yn llwyddo i greu darn a fydd o ddiddordeb i bawb, yng Nghymru a thu hwnt, sydd â diddordeb yn y berthynas rhwng iaith a hunaniaeth." 

Mark S Redfern enillodd y wobr Saesneg am ei ysgrif ‘When Vice came to Swansea’, a gyhoeddwyd yn Planet, Gaeaf 2019. Mae’r ysgrif yn disgrifio ac yn beirniadu fideo ddogfen a wnaethpwyd gan Vice ac a ddaeth yn boblogaeth ar YouTube.  

Wrth drafod y gystadleuaeth a chyfraniad Emyr Humphreys, dywed Menna Elfyn, Llywydd PEN Cymru: “Mae’n anodd meddwl am awdur arall yng Nghymru sydd wedi gwneud mwy o gyfraniad dros y ddwy iaith nag Emyr Humphreys; yn gyntaf wrth gwrs, gyda’r gweithiau Saesneg: ei nofelau, ei ddramâu, ei gerddi a’i sgriptiau. Pa ffordd well i gydnabod ei gyfraniad, a dathlu ei ben-blwydd yn 100, na thrwy sefydlu gwobr arbennig yn enw PEN Cymru, sefydliad sydd fel Emyr ei hun wedi gweithio’n ddygn dros ryddid mynegiant yn ogystal â hyrwyddo llenyddiaeth ymhob gwlad.”

Cyflwynir gwobr o £500 yr un i’r ddau enillydd a chynhelir digwyddiad ar-lein ddiwedd y mis, yng nghwmni’r enillwyr a’r beirniaid, lle bydd cyfle i glywed darlleniad o’r darnau buddugol. 

Am wybodaeth bellach ynglyn Wales PEN Cymru, ewch i http://walespencymru.org/ 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk