Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi digwyddiad Cyfres Para Triathlon y Byd yn Abertawe


18.11.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant David yn falch o gefnogi digwyddiad annibynnol cyntaf erioed Cyfres Para Triathlon y Byd yn Abertawe. Roedd yr Athro Ian Walsh, Profost campws Abertawe'r Brifysgol yn rhan o ddirprwyaeth a groesawodd George Peasgood, enillydd dwy fedal Baralympaidd i'r ddinas ar 12 Tachwedd 12, cyn y digwyddiad yr haf nesaf. 

UWTSD is supporting the first-ever stand-alone World Triathlon Para Series event in SA1 Swansea.

Meddai'r Athro Walsh: "A'n prif gampws yma yng nghanol y ddinas, rydyn ni'n credu bod hwn yn gyfle gwych i arddangos manteision ffordd iach o fyw a chymryd rhan mewn chwaraeon trwy arddangos y para-athletwyr gorau yma yng nghanol y ddinas. 

"Rydyn ni'n gyffrous iawn am y cyfleoedd i'n myfyrwyr ein hunain gymryd rhan yn y digwyddiadau a hefyd i gael eu hysbrydoli i wneud chwaraeon yn rhan nid yn unig o'u hastudiaethau ond hefyd er mwyn cael bywyd iachach." 

Bydd paratriathletwyr gorau'r byd yn cyrraedd de Cymru ddydd Sadwrn 6 Awst 2022 ac yn dychwelyd i'r ddinas hyd Gemau Paralympaidd Paris 2024. 

Cynhelir y rasys yn Noc Tywysog Cymru yn Abertawe ac yn rhan o Ŵyl Para Chwaraeon ehangach yn y rhanbarth. 

Dywedodd George Peasgood y gall y digwyddiad yn Abertawe gael effaith dyngedfennol ar ei gamp yn y ddinas. 

"Mae cynnal digwyddiad annibynnol ar gyfer paratriathlon ym Mhrydain yn beth mawr," meddai. 

"Mae'n golygu codi ymwybyddiaeth o'r gamp a defnyddio'r momentwm sydd gennym o Tokyo a cheisio ei arddangos.  

“Mae teimlad torf gartref yn un arbennig. Gall ffrindiau a theulu ddod i'm gwylio yn rasio a bydd yn anhygoel bod gyda'r holl bobl sydd wedi fy helpu dros y blynyddoedd.  

"Roedd gadael Tokyo gyda dwy fedal yn brofiad anhygoel ac yn rhywbeth y bydda i'n ei drysori am byth. Mae wedi bod yn flwyddyn ryfedd ac roedd angen amser i'r cyfan suddo i mewn. " 

Ychwanegodd Jonny Hamp, Cyfarwyddwr Digwyddiadau Triathlon Prydain:  

"Am gyhoeddiad gwych i'w wneud. Rydyn ni wedi bod yn gweithio ers cwpl o flynyddoedd bellach ar ein prif strategaeth digwyddiadau, ac mae paratriathlon wedi bod yn ganolbwynt allweddol i'r hyn y bu arnom eisiau ei wneud ac mae gallu gwneud y cyhoeddiad hwn heddiw yn dyst i'r gwaith caled y mae nifer o bobl wedi ei wneud dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.  

"Mae gennym dîm paratriathlon hynod lwyddiannus ac felly mae gallu darparu proffil cynyddol i'r tîm presennol a darparu ysbrydoliaeth i baratriathletwyr y dyfodol ddatblygu i fod yn athletwyr rhaglen o safon fyd-eang nesaf yn gyfle gwych i'r gamp yn y wlad hon, a dyna'n gobaith i'r digwyddiad dros y tair blynedd nesaf. " 

Triathlon Prydain fydd yn darparu'r digwyddiad yn Abertawe mewn cydweithrediad â Chwaraeon y DU, Triathlon y Byd, Triathlon Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Dinas Abertawe yn yr hwn fydd yn ddigwyddiad cyntaf i'r corff llywodraethu cenedlaethol. 

Meddai’r Cynghorydd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth ar gyfer dinas a sir Abertawe:  

"Mae'n hyfryd i bobl a dinas Abertawe fod Cyfres Para Triathlon y Byd yma. Bydd yn rhoi sylw mawr i'r ddinas, a'r cwrs sy'n mynd o amgylch ein hardal forwrol, heibio i'n harena newydd o amgylch Bae Abertawe. Hwn yw'r lleoliad triathlon prydferthaf ym Mhrydain, fwy na thebyg. " 

Meddai Tom Rogers, Rheolwr Partneriaeth yn Chwaraeon Anabledd Cymru: "O ran Abertawe, bydd yn ei harddangos yn ddinas hygyrch, ac yn arddangos yr hyn sy'n bosibl i berson anabl yn lleol. 

"Bydd modd cysylltu'r digwyddiad hwnnw â chyfleoedd ehangach i blant, pobl ifanc ac oedolion lleol ddarparu'r ystod honno o gyfleoedd cystadleuol a chyfranogol o amgylch y digwyddiad hefyd." 

Meddai Prif Swyddog Gweithredol Triathlon Cymru, Beverley Lewis: "O'n safbwynt ni, mae gennym ddau nod ar gyfer y digwyddiad hwn. 

"Un yw dangos i blant, pobl ifanc, rhieni a hyfforddwyr y gallan nhw fod yn gynhwysol ac y gallan nhw gefnogi'r math hwn o weithgarwch. Y llall wedyn yw darparu'r cyfleoedd fel y gall pawb fod yn rhan o bethau. " 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk