Academydd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gynnal cynhadledd ar ‘Ymatebion Islamaidd i COVID-19’


18.06.2021

Bydd academydd o Brifysgol Cymru'r Drindod Saint David, yr Athro Gary Bunt, yn cynnal cynhadledd ar-lein arbennig y mis nesaf (1 Gorffennaf 2021) o dan y teitl 'Ymatebion Islamaidd i COVID-19: Awdurdod a Chrefydd mewn Cymunedau Mwslimaidd a Bydoedd Digidol.'

UWTSD academic to host ‘Islamic Responses to COVID-19’ conference

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Athro Bunt wedi bod yn cynnal ymchwil i ymatebion ar-lein gan gymunedau Mwslimaidd sy'n gysylltiedig â Covid-19 a bydd yn cyflwyno ei ganfyddiadau yn ystod y gynhadledd hon. Bydd ysgolheigion o brifysgolion a sefydliadau o bob cwr o'r byd yn ymuno ag ef gan gynnwys academyddion o Brifysgol Genedlaethol Awstralia, Prifysgol George Mason, Prifysgol Harvard, Prifysgol Rice a Phrifysgol Ottawa. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan gyn-fyfyrwyr ôl-raddedig Y Drindod Dewi Sant.

Yn ei gyflwyniad, bydd yr Athro Bunt yn archwilio effaith ynganiadau Islamaidd ar-lein yng ngoleuni Covid-19, gan gynnwys sut mae sefydliadau a llwyfannau ar-lein yn ymateb yng ngoleuni cyd-destunau crefyddol a chyfryngau sy'n newid yn barhaus.

Dywedodd yr Athro Gary Bunt:

“Bydd y digwyddiad yn archwilio ymatebion moesegol, digidol, y cyfryngau a chrefyddol i sefyllfa COVID-19 mewn cyd-destunau Islamaidd amrywiol.

Mae’r gyfres o ddigwyddiadau digynsail sy’n gysylltiedig â Covid-19 wedi ennyn ffocws newydd ar weithgarwch crefyddol ar-lein yn gyffredinol, ac yn arbennig amgylcheddau Islamaidd seibir. Mae hyn wedi cynnwys archwilio sut mae cymunedau Mwslimaidd y DU a mannau eraill wedi defnyddio’r rhyngrwyd ar nifer o lefelau, o weithgareddau crefyddol i drefnu ymatebion cymunedol. O ffrydio fideo YouTube o’r Ka’aba gwag ym Mecca i gyflwyno pregethau Ramadan drwy Instagram, mae llawer o gymunedau Mwslimaidd wedi cofleidio technolegau digidol, gan nodi cyfnod newydd mewn datblygiadau Islamaidd ar-lein.

Gallwn ddisgwyl rhaglen fywiog, gyda chyfleoedd i drafod gydag ystod eang o siaradwyr rhyngwladol. Mae'r ffocws i raddau helaeth ar rannu profiadau a safbwyntiau ar draws lleoliadau rhyngwladol amrywiol.”

Bydd cynrychiolwyr yn cael eu croesawu gan Is-Ganghellor y brifysgol, yr Athro Medwin Hughes. Am fanylion pellach ac i archebu'ch lle yn y gynhadledd, cliciwch ar y ddolen ganlynol: Conference 2021 (virtuallyislamic.com)

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076