Academydd o'r Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Prifysgol Dechnolegol Nanyang (NTU Singapore) ar Eithafiaeth Adain Dde Gristnogol


29.09.2021

Yn ddiweddar, cymerodd Dr Angus Slater o'r Drindod Dewi Sant ran mewn gweminar ryngwladol a drefnwyd gan Ysgol Astudiaethau Rhyngwladol S. Rajaratnam (RSIS) ym Mhrifysgol Dechnolegol Nanyang (NTU Singapore).

UWTSD’s Dr Angus Slater recently took part in an international webinar organised by the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) at Nanyang Technological University’s (NTU Singapore).

Nod y gynhadledd weminar hon, o'r enw 'Deall Eithafiaeth Adain Dde Gristnogol', oedd helpu’r cyfranogwyr i ddeall y fath ideoleg yn well. Trafodwyd y mater hwn o sawl ongl, gan gynnwys diwinyddiaeth, astudiaethau crefyddol, astudiaethau theori cynllwyn, a gwyddor wleidyddol.

Mae Dr Angus Slater, sydd wedi ei leoli ar gampws y brifysgol yn Llambed, yn ddarlithydd mewn diwinyddiaeth ac astudiaethau crefyddol. Mae'r rhan fwyaf o'i addysgu yn canolbwyntio ar agweddau ar ddeialog ryng-grefyddol, rhwng Cristnogaeth ac Islam. Mae hefyd yn dysgu agweddau ar ddiwinyddiaeth Gristnogol, moeseg ac astudiaethau diwylliannol. Yn dilyn y weminar, meddai Dr Slater:

"Roeddwn i’n falch dros ben o gael cyfle i gymryd rhan yn y weminar hon a hoffwn i ddiolch i Ysgol Astudiaethau Rhyngwladol S. Rajaratnam am fy ngwahodd i gymryd rhan.

Roedd hi’n drafodaeth ardderchog lle cawsom ni gyfle i gloddio'n ddyfnach i rai materion allweddol sy'n bwysig er mwyn deall Eithafiaeth Adain Dde Gristnogol, eu grwpiau, eu rhesymwaith a'u cyfiawnhad o ran crefydd ac oddi mewn i wahanol fathau o fydolwg ehangach."

Mae Ysgol Astudiaethau Rhyngwladol S. Rajaratnam (RSIS) yn felin drafod fyd-eang ac yn ysgol addysg i raddedigion sy'n cynnig Rhaglenni Meistr mewn Gwyddoniaeth mewn Astudiaethau Strategol, Cysylltiadau Rhyngwladol, yr Economi Wleidyddol Ryngwladol, ac Astudiaethau Asiaidd. Mae RSIS yn gyson ymhlith y prif felinau trafod rhanbarthol ar restrau cyhoeddiadau rhyngwladol.

Mae rhagor o wybodaeth am Gyrsiau Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol Y Drindod Dewi Sant ar gael ar ein gwefan.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076