Academydd o’r Drindod Dewi Sant yn derbyn medal goffa Henry Stopes


10.05.2021

Mae academydd o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi ennill Medal Goffa Henry Stopes.

Martin Bates

Wedi’i leoli ar gampws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan, derbyniodd Dr Martin Bates y wobr am gyfraniad arbennig gan Gymdeithas y Daearegwyr yn ystod seremoni ar-lein ddydd Gwener 7 Mai. Dyfernir y wobr hon bob tair blynedd am waith eithriadol yn y maes archeolegol ac yn benodol ‘ar Gynhanes Dyn a’i amgylchedd daearegol.’

Yn ystod ei yrfa, bu Dr. Bates yn rhan o nifer o ddarganfyddiadau nodedig ym maes archeolegol y DU gan gynnwys Cychod Oes Efydd Dover, y safle cigyddiaeth ar gyfer Eliffantod yn Ebbsfleet, safle Palaeolithig Harnham ger Salisbury ac olion traed Happisburgh yn Norfolk (y darganfyddiad hynaf ar hyn o bryd yn y byd y tu allan i Affrica).

Nodwyd yn ystod y cyflwyniad bod Medal Henry Stopes wedi’i dyfarnu i Dr Bates am ei “gyfraniadau sylweddol at ddeall amgylchedd daearegol dyn yn ystod y cyfnod cynhanesyddol ym Mhrydain ac mewn mannau eraill dros y 40 mlynedd diwethaf.”

Nodwyd hefyd ei fod, yn wir ysbryd Cymdeithas y Daearegwyr, yn “hael gyda’i amser a’i arbenigedd i gydweithwyr, myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd fel ei gilydd”

Yn dilyn y seremoni wobrwyo, dywedodd Dr Martin Bates:

“Mae’n anhygoel cael fy nghydnabod fel hyn a hoffwn ddiolch i Gymdeithas y Daearegwyr am yr anrhydedd hon. Fodd bynnag, mae'r wobr hon wir yn adlewyrchu'r gefnogaeth a gefais trwy fy ngyrfa gan ystod eang o arbenigwyr sydd wedi darparu'r data yr wyf wedi'i ddefnyddio yn fy ymchwil. Hebddyn nhw ni fyddwn wedi gallu gwneud yr hyn rydw i wedi'i wneud.

“Rwy’n credu bod hyn i gyd yn mynd yn ôl at fy nyddiau cynnar lle roeddwn yn cael fy llusgo ar dripiau maes dan arweiniad fy nhad bob dydd Sadwrn a hynny ar gyfer myfyrwyr a oedd yn astudio daeareg. Rwy’n rhoi’r bai arno fe!”

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076