Arddangos gwaith un o raddedigion Cyfathrebu Gweledol yn Y Lle Celf yn ystod Eisteddfod AmGen 2021


05.08.2021

Mae gwaith Karolina Jones (Kwaśniak gynt) wedi cael ei arddangos yn arddangosfa Y Lle Celf yr wythnos hon yn ystod Eisteddfod AmGen 2021.

The designs of Karolina Jones (formerly Kwaśniak) have been exhibited at this week’s Y Lle Celf Open Exhibition during the Eisteddfod AmGen 2021.

Mae Karolina Jones wedi graddio’n ddiweddar o’r rhaglen radd MA Cyfathrebu Gweledol yng Ngholeg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant. Mae Karolina yn artist gweledol o Wlad Pwyl sydd wedi’i lleoli yn Abertawe.  Trwy ei gwaith mae’n archwilio ei hunaniaeth a’r teimlad ansicr sydd ganddi o beidio â pherthyn yn iawn i Gymru na’r gwreiddiau yng Ngwlad Pwyl.

Ar gyfer ei phrosiect MA o dan y teitl ‘The Polkymraes’ (Polk- o Polka - mewn Pwyleg: menyw o Wlad Pwyl, -ymraes o Cymraes - yn Gymraeg: Cymraeg) cymerodd ysbrydoliaeth o ddylanwadau'r iaith a'r diwylliant Cymraeg yn ogystal â'i threftadaeth Bwylaidd. Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar geisio cyfuno diwylliannau Pwylaidd a Chymraeg trwy ddefnyddio teipograffeg a ffabrigau wedi'u lliwio'n naturiol, gyda blodau a lliwiau sy’n cynrychioli'r ddwy hunaniaeth.

Wrth ymateb i arddangosfa Y Lle Celf, dywedodd Karolina Jones:

"Rwy'n gyffrous iawn i weld yr arddangosfa ar-lein o'r diwedd! Rwyf wedi bod yn aros yn ddiamynedd am ddau fis ond mae'n anrhydedd mawr cael fy newis ymhlith y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol ar gyfer yr arddangosfa gelf dros dro fwyaf yn Ewrop!

Wedi cael gradd mewn Athroniaeth Saesneg gydag Astudiaethau Celtaidd ac mewn Cyfathrebu Gweledol, roedd arddangos fy ngwaith yn yr Eisteddfod AmGen yn un o fy mreuddwydion ieithyddol ac artistig. Rwyf mewn sioc ac yn falch fy mod wedi llwyddo i gyflawni hyn cyn i mi hyd yn oed raddio o fy ngradd MA.

Hoffwn ddiolch i'r Eisteddfod am y cyfle gwych hwn."

 

Eisteddfod2021_gwobr

Fel un o'r artistiaid a ddewiswyd, cafodd gwaith Karolina ei gynnwys yn rownd derfynol Gwobr Josef Herman (Dewis y Bobl). Ddiwedd yr wythnos, sicrhaodd un darn o gasgliad Karolina, dan y teitl "Polkymraes - Gwlad Pwyl", y trydydd safle yn y bleidlais. Ychwanegodd:

"Mae'n anrhydedd cael bod ymhlith yr artistiaid a ddewiswyd. Roeddwn i'n synnu bod fy nyluniad Polkymraes - Gwlad Pwyl wedi derbyn cymaint o bleidleisiau, ac rwy'n hapus iawn bod fy ochr Bwylaidd o'r prosiect hunaniaeth gymysg hwn wedi cael ei werthfawrogi gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru."

I weld mwy o waith Karolina ewch i'w thudalen Instagram.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076