Canolfan S4C Yr Egin yn cynnal Cynhadledd Marchnata a Chyfathrebu cyntaf Sir Gâr Greadigol.


18.06.2021

Mae Canolfan S4C Yr Egin wrthi’n paratoi i gynnal Cynhadledd Marchnata a Chyfathrebu cyntaf Sir Gâr Greadigol.

Cynhadledd Sir Gar Greadigol

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yn rhithiol ar ddydd Gwener, Mehefin 25ain, lle fydd  amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn trafod sut i gyrraedd cynulleidfa yng Nghymru a thu hwnt trwy farchnata a chyfathrebu gyda sylw blaenllaw i’r elfennau digidol ac ar-lein. Mae’n ddigwyddiad ar gyfer pobl broffesiynol sy’n gweithio o fewn y byd marchnata a chyfathrebu, ac yn gyfle iddyn nhw ddatblygu, trafod a chlywed syniadau arloesol sy’n ymwneud â chyrraedd cynulleidfaoedd.

Bydd y digwyddiad hefyd yn apelio at berchnogion busnesau o amrywiol feysydd sy’n barhaol edrych am ddatblygu cynulleidfa a darganfod cwsmeriaid yn ogystal ag o fudd i bobl sy’n newydd i’r byd marchnata, fel ffordd i ddatblygu a rhwydweithio gyda chysylltiadau eraill.

Yn ystod y diwrnod bydd dau brif gyflwyniad, y cyntaf gan Owen Derbyshire, Cyfarwyddwr Marchnata a Digidol S4C ar farchnata yng Nghymru ar ôl Covid, a’r llall i gloi'r diwrnod gan Owen Williams o gwmni Siml i drafod bod yn ddewr wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel cyfrwng.  Bydd dau sesiwn panel yn trafod ‘Rhwydweithio a datblygu busnes yn y maes,’ a ‘Blogio a chreu cynnwys eich hun’. Un o gyflwynwyr Sir Gâr Greadigol, Melanie Owen fydd yn cadeirio’r gynhadledd, ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad. 

Meddai Melanie Owen: “Mae wedi bod yn wych cadeirio sesiynau Sir Gâr Greadigol y tymor hwn ac rwyf wedi bod wrth fy modd yn cyfarfod a thrafod gyda phobl mor ddiddorol o’r sector greadigol yng Nghymru. Ni wedi trafod pynciau gwych ym meysydd ffilm, VR, trefnu digwyddiadau, datblygu gyrfa - a nawr dwi’n edrych ymlaen at y diwrnod yma fydd yn ffordd wych i gloi’r gyfres yma o ddigwyddiadau. Fi methu aros i sgwrsio gyda’r cyfranwyr i gyd a chlywed beth sydd ganddyn nhw i’w ddweud.”

Y siaradwyr gwadd fydd yn cymryd rhan yn y gynhadledd fydd, Owen Derbyshire, Cyfarwyddwr Marchnata a Digidol S4C, Owen Williams o gwmni Siml, y blogiwr Jess Davies, Lowri Johnston o gwmni Mesen, Heulwen Davies o Llais Cymru, Manon Wyn James o SYLW, Rebecca Griffiths o Comminique a phennaeth adran farchnata Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a’r blogiwr hanes Claire Miles.

Bydd y sesiynau yn gymysgedd o Gymraeg a Saesneg - gyda’r ddau prif gyflwyniadau gyda chyfieithu ar y pryd. 

Mae cynnal cynhadledd o’r fath am y tro cynta’ yn destun balchder a chyffro i Ganolfan S4C Yr Egin. Yn ôl Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin:

“Mae sesiynau Sir Gâr Greadigol yn uwcholeuo yr arbenigedd sydd gennym yn y diwydiannau creadigol yma yn Sir Gâr a hefyd ledled Cymru a pa mor hael yw pobl yn rhannu arfer da, cyngor a phrofiad er mwyn i eraill ddatblygu yn y maes. Yr un fydd yn digwydd yn ystod y gynhadledd, sy’n cynnwys rhai o farchnatwyr mwyaf profiadol Cymru, cyfle i gael cyngor o’r radd flaenaf er mwyn gyrru eich busnes a chyrraedd cynulleidfa. Dwi methu aros i glywed ganddynt - ac yn falch i allu cynnig hyn trwy Hwb Ffocws Caerfyrddin a’r cyfan wedi ei ariannu.”

 

 

Nodyn i'r Golygydd

Mwy o wybodaeth

Cynhelir y gynhadledd ar y 25ain o Fehefin o 10.30 tan 3.30pm. Trefn y diwrnod fydd:

Sesiwn 1: Cyfryngau Cymru - Marchnata ar ôl Covid  | Welsh Media - Post Covid Marketing (Cymraeg gyda chyfieithu ar y pryd / Welsh with English translation)

  1. 30 – 11.30am
  2. 45 – 12.30

Owen Derbyshire, Cyfarwyddwr Marchnata a Digidol S4C / S4C Marketing and Digital Director

 

Sesiwn 2:  Rhwydweithio a datblygu busnes yn y maes (Cymraeg / Welsh)

Panel drafod yng nghwmni / Panel session with; Lowri Johnston (Mesen), Heulwen Davies (Llais Cymru), Manon James (SYLW), Rebecca Griffiths (Communique)

 

Sesiwn 3: House 21 - Blogio a chreu cynnwys eich hun  / Blogging and creating your own content (Saesneg / English)

  1. 00 – 13.45
  2. 00 – 15:30

Panel drafod yng nghwmni  / Panel session with; Jess Davies a Claire Miles

 

Sesiwn 4: Be Brave - The Art Of Going Viral / Byddwch yn ddewr - Y Grefft o fynd yn Feiral (Dwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd / Bilingual with translation)

Owen Williams, Siml

 

Mae modd cofrestru yma

 

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk