Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant i gynnal gweithdy blasu celf yn rhad ac am ddim yn ystod Wythnos Addysg Oedolion


10.09.2021

Bydd Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn cynnal gweithdy celf am ddim yn rhan o Wythnos Addysg Oedolion a gynhelir rhwng 20 a 26 Medi.

 

UWTSD’s Swansea College of Art is hosting a free art workshop as part of Adult Learners Week, which takes place from September 20 to 26.

Cynhelir y gweithdy anffurfiol, wyneb yn wyneb gyda phellter cymdeithasol ar 21 Medi yng Nghanolfan siopa'r Cwadrant yn Abertawe yn rhoi cyflwyniad i astudio Celf a Dylunio mewn Addysg Uwch. Bydd gwybodaeth am gyrsiau amser llawn a rhan-amser yng Ngholeg Celf Abertawe ar gael yn ystod y dydd.

Mae Coleg Celf Abertawe yn cynnig ystod eang o weithgareddau ymgysylltu sy'n rhoi cyflwyniad i brofiad coleg celf mewn lleoliad prifysgol modern. Yn ogystal â Diwrnodau Agored y Brifysgol a diwrnodau Blasu mewn adrannau unigol, rydym yn cynnig teithiau rhagarweiniol o gyfleusterau ac adrannau'r coleg celf, gweithdai hanner tymor a gynlluniwyd i ddatblygu eich portffolio a rhoi cyfle i wneud cais i goleg celf hyd yn oed os nad ydych wedi astudio celf ar ôl TGAU, a chymorth unigol i'ch helpu i gyflawni eich potensial creadigol yn llawn.

Mae'r Drindod Dewi Sant yn Brifysgol Ehangu Cyfranogiad –ac mae wedi ymrwymo i bolisi o ehangu mynediad a denu grwpiau myfyrwyr mwy amrywiol, i hwyluso cyfleoedd i grwpiau myfyrwyr, i hwyluso cyfleoedd i astudio. Mae gan Y Drindod Dewi Sant hanes hir o weithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches ac ar hyn o bryd mae'n gwneud cais am statws Prifysgol Noddfa a fydd yn galluogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches i gael mynediad at addysg a chymorth am ddim yn ystod eu hastudiaethau.

Meddai Caroline Thraves,  Cyfarwyddwr Academaidd Celf a’r Cyfryngau:   "Rydym yn falch iawn o allu cynnig y gweithdai hyn yn rhan o wythnos addysg oedolion mewn partneriaeth â’r Cwadrant. Mae Coleg Celf Abertawe bob amser wedi denu nifer fawr o ddysgwyr sy'n oedolion i lawenydd astudio'r celfyddydau creadigol. Rydym yn gobeithio, drwy gynnal y digwyddiad hwn yng Nghanolfan Siopa'r  Cwadrant, y byddwn yn gallu dod â'r llawenydd hwn i lawer o bobl eraill."

Ychwanegodd Catherine Hammerton, darlithydd Dylunio Patrymau Arwyneb: "Mae ein rhaglen Patrwm Arwyneb a Thecstilau yn ffynnu ar ddull deinamig o wneud delweddau; gyfieithu drwy gyfoeth o rendro â llaw ochr yn ochr â thechnolegau digidol arloesol. Rydym yn meithrin cymuned ddysgu amrywiol i greu gwaith celf hardd, yn eich arddull eich hun, ar gyfer canlyniadau cyffrous sy'n cael eu gyrru gan ddyluniad. Edrychwn ymlaen at rannu rhai o'n sgiliau gyda chymuned Abertawe, yn rhan o Wythnos Addysg Oedolion."

Dywedodd Lisa Hartley, Rheolwr Canolfan Siopa’r Cwadrant: “Rydym yn angerddol am gefnogi’r celfyddydau yn y Cwadrant ac mae’n bleser croesawu’r Drindod Dewi Sant yn ystod Wythnos Dysgwyr Oedolion. Mae gennym le mawr a hygyrch yng nghanol y ddinas ar gyfer cynnal gweithdai fel hyn a gobeithiwn y bydd ein siopwyr yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd gwych a gynigir gan y brifysgol. ”

Bydd dau weithdy ar gael ar 21 Medi

Gweithdy 1:

Gludweithiau Bach Gardd Bost (Patrymau Arwyneb a Thecstilau)

Crëwch eich ffantasi blodau eich hun wedi'i dorri ac ar ffurf gludwaith, gardd bapur hafaidd doreithiog, wedi'i chreu’n berffaith ar gerdyn post i anfon at ffrind, neu rywun annwyl (os gallwch chi oddef ei roi i rywun arall!)

Dathlu llawenydd technegau gwneud delweddau technoleg lo, drwy lens llygad hynod gyfoes ar gyfer tueddiadau, ac aliniad blaengar i batrwm arwyneb a phrosesau dylunio tecstilau. Gwneud delweddau yw'r cam cyntaf yn y broses ddylunio sy'n gysylltiedig â meysydd amlddisgyblaethol amrywiol patrymau arwyneb a thecstilau; ffasiwn, tu mewn, deunydd ysgrifennu, gwneuthurwr dylunydd.

Gweithdy 2:

Gwneud Datganiad! Teipograffeg a Stensilio  (Dylunio Graffig a Chelf Gain)

Gyda geiriau a delweddau, sgiliau a dychymyg, defnyddiwch ludwaith, print a/neu dechnegau stensilio i greu cerdyn post datganiad beiddgar neu gynfas printiedig. Nid oes angen arbenigedd ar gyfer y gweithdy hwn.

Mae'r gweithdai'n hamddenol ac yn anffurfiol a'r holl ddeunyddiau wedi eu darparu. Yn ystod y sesiynau byddwn yn torri, creu gludwaith, neu stensilio ein cardiau post wrth i ni sgwrsio am gyfleoedd dysgu gydol oes yn Y Drindod Dewi Sant.

Gellir archebu lleoedd ymlaen llaw, neu galwch heibio ar y diwrnod pan fydd sesiynau galw heibio yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin. 

Darperir yr holl ddeunyddiau ac nid oes angen unrhyw hyfforddiant blaenorol mewn Celf a Dylunio.

Ffurflen archebu

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk