Croeso i'n cyn-fyfyrwyr


21.09.2021

Mae’r Drindod Dewi Sant bob amser yn falch o groesawu ein cyn-fyfyrwyr yn ôl i'r campws ac roeddem yn falch iawn o weld Jennifer a Donald Guy a ymwelodd â Choleg Celf Abertawe heddiw.

Jennifer and Donald Guy

Mae’r Drindod Dewi Sant bob amser yn falch o groesawu ein cyn-fyfyrwyr yn ôl i'r campws ac roeddem yn falch iawn o weld Jennifer a Donald Guy a ymwelodd â Choleg Celf Abertawe heddiw.

Cyfarfu Jennifer a Donald, sy'n ymweld â Chymru o'u cartref yn Hastings, tra'u bod yn fyfyrwyr yn y coleg fwy na 50 mlynedd yn ôl.

Daeth Jennifer i Abertawe yn 1967 o Hastings i astudio’r rhaglen dwy flynedd i athrawon celf cyn cwblhau cymhwyster addysgu pellach yn Townhill. Daeth Donald i astudio yn Abertawe o Swydd Efrog yn 1966 ac ymgymerodd â rhaglen Celf Gain a Phensaernïaeth dwy flynedd a chwblhaodd gymhwyster addysgu yn Townhill hefyd.

Nid oeddent wedi dychwelyd i Abertawe ers y dyddiau hynny ond mae ganddyn nhw atgofion melys o'u hamser yn y ddinas.

Aeth Jennifer ymlaen i ddysgu cyn arbenigo mewn Addysg Arbennig; defnyddiodd Donald ei sgiliau celf a dylunio i weithio fel dylunydd dodrefn, gan ddylunio ar gyfer rhai o’r cartrefi gorau gan gynnwys yn ardaloedd Belgravia a Knightsbridge yn Llundain.

Dywedodd yr Athro Ian Walsh: “Mae hi bob amser yn bleser croesawu ein cyn-fyfyrwyr yn ôl i’r campws a chlywed eu straeon o’u hamser fel myfyrwyr yn y Brifysgol ac yn y ddinas. Mae llawer wedi newid yn Abertawe a'r Brifysgol dros yr 50 mlynedd diwethaf, ond mae ein synnwyr o gymuned yn parhau mor gryf ag erioed. Byddwn yn dathlu ein daucanmlwyddiant y flwyddyn nesaf ac rydym yn gobeithio denu ein cyn-fyfyrwyr yn ôl i'n gweld ac i nodi man geni addysg uwch yng Nghymru  gyda sefydliad Coleg Dewi Sant yn Llambed yn 1822”.