Cwrs Byr gan y Drindod Dewi Sant yn rhoi cyflwyniad i Seryddiaeth Ddiwylliannol yr Aifft


03.08.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cwrs byr i’r rhai sydd â diddordeb mewn Seryddiaeth Ddiwylliannol yr Aifft.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is offering a short course for those interested in Egyptian Cultural Astronomy.

Cyflwynir y cwrs ‘Cyflwyniad i Seryddiaeth Ddiwylliannol yr Aifft’ gan Ganolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant, a Gwasg Canolfan Sophia, sy’n rhan o’r Brifysgol. Bydd y rhaglen ar-lein yn rhedeg am bum wythnos, bob nos Fercher o 11 Awst.

Meddai tiwtor y cwrs, Dr. Bernadette Brady:

“Mae seryddiaeth ddiwylliannol yr Aifft yn llawer fwy na’r haul, aur a phyramidiau. Mae hefyd yn canolbwyntio ar y lleuad, arian, yr awyr las, y sêr sy’n gweithio’n ddi-ddiwedd, y planedau di-ddwyfol sy'n newid yn barhaus, a chasgliad o galendrau, pob un ohonynt yn creu awyr unigryw ond cyfnewidiol.

Roedd yr haul, y sêr a'r lleuad wedi'u plethu â barn yr Eifftiaid am drefn ddwyfol, Ma'at, ac fe'u cynrychiolwyd mewn gwrthrychau angladd, testunau a motiffau teml mewn gwahanol ffyrdd dros hanes hir yr Aifft Pharaonaidd.

Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno awyr gysegredig yr Aifft fel y mae'n ymddangos ar nenfydau, caeadau arch ac mewn gemwaith, ac yn rhoi trosolwg i chi o rôl yr awyr yn seryddiaeth ddiwylliannol yr Aifft.”

Mae gan Dr. Bernadette Brady PhD mewn Anthropoleg (2012), MA mewn Seryddiaeth Ddiwylliannol a Seryddiaeth (2005) a Thystysgrif mewn Eifftoleg o Brifysgol Manceinion (2020). Ar hyn o bryd mae hi'n ddarlithydd ar gwrs arlein MA Seryddiaeth Ddiwylliannol a Seryddiaeth yng Nghanolfan Sophia. Bernadette oedd cyfarwyddwr y cwrs Seryddiaeth Ddiwylliannol yr Aifft yn ystod Ysgol Haf Bloomsbury 2019 yn Luxor ac mae wedi darlithio’n eang ar y pwnc hwn.

Aeth Dr. Bernadette Brady yn ei blaen i ddweud:

“Mae'r cwrs yn dechrau gyda'r Hen Deyrnas, y pyramidiau a syniad yr Aifft o enaid a'r sêr gogleddol, ac yn dilyn y ffocws seren hwn hyd at gloc seren letraws y Deyrnas Ganol. Archwilir goruchafiaeth Ra (Duw'r Haul) yn y Deyrnas Newydd, ynghyd â'r nenfydau seryddol godidog a chwlt solar Akhenaten. Daw'r cwrs i ben gyda'r temlau Ptolemaig, lle cafodd Sidydd Gwlad Groeg ei gyfuno â delweddau a syniadau seryddol yr Aifft."

Mae Canolfan Sophia wedi cael haf prysur eisoes yn dilyn cyhoeddi llyfr Newydd, Mattering the Invisible: Technologies, Bodies and the Realm of the Spectral, wedi’i olygu gan Diana Espirito Santo a Dr Jack Hunter, ar ddechrau mis Mehefin. 

Meddai’r Athro Cysylltiol Nick Campion, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia:

“Mae gennym amrywiaeth gyffrous o weithgareddau gyda siaradwyr a chyfranwyr rhyngwladol blaenllaw. 

“Mae gwaith y Ganolfan yn rhannol hanesyddol, yn rhannol anthropolegol ac yn rhannol athronyddol. Mae iddi gylch gorchwyl eang i ymchwilio i rôl credoau, modelau a syniadau cosmolegol, seryddol a sêr-ddewiniol mewn diwylliant dynol, yn cynnwys theori ac arfer myth, swyngyfaredd, dewiniaeth, crefydd, ysbrydolrwydd, pensaernïaeth, gwleidyddiaeth a’r celfyddydau. Mae ein gwaith yn ystyried y ffyrdd y mae pobl wedi ceisio byw mewn cytgord â’r cosmos.”

Bydd y seminarau yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher am 16:00 - 18:00 BST (amser haf y DU). Cynhelir y seminar gyntaf ar ddydd Mercher 11 Awst 2021 ac yna bob dydd Mercher tan 8 Medi 2021.

Mae'r cwrs byr yn rhan o gyfres a gynigir gan Ganolfan Sophia. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth, manylion llawn y darlithoedd a manylion cofrestru ar wefan Canolfan Sophia.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076