Cyhoeddi Cyfres Seminarau Celtaidd ar y cyd


06.10.2021

Eleni bydd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Choleg yr Iesu Rhydychen yn cynnal eu Seminarau Celtaidd ar y cyd fel rhan o’r gynghrair strategol rhwng y prifysgolion.

This year the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies and Jesus College Oxford will jointly hold their Celtic Seminars as part of the strategic alliance between the universities.

Bob blwyddyn, mae’r Ganolfan, a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru yn 1985, yn cynnal dwy gyfres o seminarau ymchwil arbenigol ym maes Astudiaethau Celtaidd. Ers cychwyn y pandemig mae’r seminarau hyn bellach yn cael eu cynnal arlein, gyda siaradwyr a chynulleidfaoedd yn ymuno nid yn unig o’r Gwledydd Celtaidd ond o sawl gwlad a chyfandir.

Y tymor hwn, cytunwyd y byddai’r Ganolfan a’r Gadair Geltaidd yng Ngholeg yr Iesu Rhydychen yn cydlynu eu seminarau am yn ail wythnos yn ystod yr hydref ac yn cynnal seminar ar y cyd ym mis Rhagfyr. Mae’r gyfres yn rhan o’r gynghrair strategol sydd rhwng Prifysgol Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Choleg yr Iesu, Rhydychen ym maes Astudiaethau Celtaidd a’r Gymraeg.

Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

“Rwy’n hynod falch ein bod yn cydweithio gyda’r Athro Willis yng Ngholeg yr Iesu ar y seminarau yr hydref hwn. Mae’r newid diwylliannol a ddaeth yn sgil y pandemig wedi galluogi i ni ddefnyddio’r dechnoleg i ddod â dwy gymuned ymchwil ynghyd yn rheolaidd drwy’r seminarau hyn.”

“Bydd y cydweithio hwn hefyd yn rhoi lle amlwg i’r Gymraeg fel cyfrwng traddodi papur seminar yn y rhaglen ar y cyd.”

Yr Athro David Willis yw Athro Celteg Coleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen.  Dywedodd:

"Dwi wrth fy modd bod Rhydychen a'r Ganolfan yn cynnal seminarau ar y cyd am y tro cyntaf eleni, ac yn edrych ymlaen at hyn a gweithgareddau tebyg eraill yn y dyfodol."

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor "Mae cydweithrediad y Brifysgol â Choleg Iesu yn cynnig cyfle unigryw inni adeiladu perthnasoedd academaidd rhwng y sefydliadau er budd Astudiaethau Celtaidd a'r iaith Gymraeg ar lefel ryngwladol. Mae'r gyfres seminarau hon yn enghraifft o sut mae cydweithredu o'r fath wedi adnabod cyfleoedd newydd a bydd yn denu cynulleidfaoedd newydd i gymryd rhan yn ein gweithgareddau."

Agorir y gyfres gan Dr Rhys Kaminski-Jones, Cymrawd Ymchwil yr Academi Brydeinig yn y Ganolfan, nos Iau 7fed Hydref am 5 o’r gloch gyda seminar yn dwyn y teitl ‘‘Hi Hên-Eleni y Ganed!’: Canu Llywarch Hen yn y cyfnod Rhamantaidd.

Fe’i cloir gan yr Athro Michael Cronin o Goleg y Drindod, Dulyn sy’n arbenigo mewn ysgrifennu teithiol, cyfieithu, astudiaethau amgylcheddol a ieithoedd lleiafrifol, gyda’i seminar ‘Minority Journeying in the Age of the Anthropocene’.

Ceir rhestr lawn o’r seminarau yma:

Tymor yr Hydref 2021

7 Hydref

Y Ganolfan Geltaidd (ar lein yn unig)

Rhys Kaminski-Jones (Y Ganolfan Geltaidd)

‘Hi Hên-Eleni y Ganed!’: Canu Llywarch Hen yn y cyfnod Rhamantaidd

14 Hydref

History of the Book Room, Cyfadran Saesneg, Manor Road, Rhydychen (ar lein ac wyneb yn wyneb)

William Lamb (Prifysgol Caeredin)

Nouns by numbers: New insights from a dialectometrical study of Gaelic nominal morphology

21 Hydref

Y Ganolfan Geltaidd (ar lein yn unig)

Ian Stewart (Prifysgol y Frenhines Mary, Llundain)

Celticism: An intellectual and cultural history

28 Hydref

Rhydychen (ar lein yn unig)

Georgia Henley (Coleg Sant Anselm)

Reading Geoffrey of Monmouth in south Wales and the Marches

4 Tachwedd

Y Ganolfan Geltaidd (ar lein yn unig)

Ken Dark (Prifysgol Reading)

Royal burial in fifth-to seventh-century western Britain and Ireland

11 Tachwedd

Rhydychen (ar lein yn unig)

Janet Kay (Princeton)

Funerary archaeology and communities in fifth-century Britain

18 Tachwedd

Y Ganolfan Geltaidd (ar lein yn unig)

Eirian Alwen Jones

‘Tua Gloddaith, tŷ gwleddoedd’: Tomos Mostyn, Ysgwïer, a’r traddodiad barddol

25 Tachwedd

Rydychen (ar lein neu hybrid; i’w gadarnhau)

Deborah Hayden (Maynooth)

Cryptography, linguistic origin legends and medical education in medieval Ireland

2 Rhagfyr

Seminar ymchwil ar y cyd rhwng y Ganolfan a Rhydychen (ar lein yn unig)

Michael Cronin (Coleg y Drindod Dulyn)

Minority Journeying in the Age of the Anthropocene

 

Bydd seminarau’r Ganolfan am 5.00 o’r gloch ar nos Iau drwy Zoom.  E-bostiwch a.elias@cymru.ac.uk i dderbyn dolen.

Bydd seminarau Rhydychen am 5.15 o’r gloch wyneb yn wyneb neu drwy Microsoft Teams.  E-bostiwch david.willis@ling-phil.ox.ac.uk i dderbyn dolen.

Traddodir y seminarau yn iaith y teitl.  Croeso cynnes i bawb.

Nodyn i'r Golygydd

Cyswllt: Dr Angharad Elias (Swyddog Gweinyddol) a.elias@cymru.ac.uk

1. Sefydlwyd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd gan Brifysgol Cymru yn 1985 fel canolfan ymchwil arbenigol yn cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol yn Aberystwyth, wrth ymyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru, llyfrgell hawlfraint o fri rhyngwladol gyda chyfleusterau ymchwil rhagorol.

2. Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ôl-raddedig i weithio gydag arbenigwyr mewn amgylchedd deinamig a chefnogol. Croesawn ymholiadau am bynciau MPhil/PhD mewn unrhyw un o’n meysydd ymchwil. Am ragor o wybodaeth, neu i gael sgwrs anffurfiol am bynciau posibl, cysylltwch â’n Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig, Dr Elizabeth Edwards: e.edwards@cymru.ac.uk.

3. Y Ganolfan yw cartref Geiriadur Prifysgol Cymru sydd yn dathlu ei ganmlwyddiant yn 2021.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076