Darlith Goffa Syr T. H. Parry-Williams 2021 - Y siaradwr gwadd yw Dr Elizabeth Edwards o Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.


21.04.2021

Astudiodd Dr Elizabeth Edwards Saesneg ym Mhrifysgol y Drindod, Rhydychen, ac yng Nghanolfan Astudiaethau’r Ddeunawfed Ganrif ym Mhrifysgol Caerefrog, cyn ymuno â’r Ganolfan Uwchefrydiau ym mis Ionawr 2009 fel Cymrawd Ymchwil ar brosiect ‘Cymru a’r Chwyldro Ffrengig’.

The guest speaker for the 2021 Sir T. H. Parry-Williams Memorial Lecture is Dr Elizabeth Edwards from the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies.

Ei diddordebau ymchwil yw llenyddiaeth a diwylliant y ddeunawfed ganrif a’r cyfnod Rhamantaidd, gyda phwyslais arbennig ar ailddarganfyddiadau llenyddol, golygu testunol, dulliau beirniadol archipelagig a hanes llenyddiaeth merched. Mae Elizabeth wrthi’n ysgrifennu llyfr am Gymru a llenyddiaeth merched yn y cyfnod 1789–1830, ac yn golygu detholiad o deithiau yng Nghymru ar gyfer y prosiect ‘Teithwyr Chwilfrydig: Thomas Pennant a Theithio i Gymru ac i’r Alban (1760–1820)’ dan nawdd yr AHRC.

Testun y ddarlith fydd ‘Lleisiau a drychiolaethau/voices and ghosts: poetry and Snowdonia landscapes’. Mae ‘Hon’ gan T. H. Parry-Williams yn un o gerddi mwyaf adnabyddus yr iaith Gymraeg. Ond beth y mae’n ei olygu i ddarllen ‘Hon’ ac ymdriniaethau eraill Parry-Williams ag Eryri erbyn heddiw? Beth, yn benodol, y mae’n ei olygu i ddarllen a thrafod y gweithiau hynny, yn ogystal â rhai a’u rhagflaenodd ac a ddaeth ar eu holau, yn yr iaith Saesneg? Gan gymryd golwg eang, yn ymestyn o’r awdur Rhamantaidd Richard Llwyd i'r bardd cyfoes Zoë Brigley, bydd y ddarlith hon yn ystyried rhai o’r lleisiau niferus sydd wedi dod yn rhan annatod o dirwedd llenyddol Eryri dros y 200 mlynedd diwethaf.

Cynhelir y ddarlith ar nos Iau, 29 Ebrill 2021, am 5.00 o’r gloch. E-bostiwch a.elias@cymru.ac.uk i dderbyn y ddolen Zoom.

Nodyn i'r Golygydd

Cyswllt: Angharad Elias a.elias@cymru.ac.uk 01970 636543

1. Sefydlwyd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd gan Brifysgol Cymru yn 1985 fel canolfan ymchwil arbenigol yn cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol yn Aberystwyth, wrth ymyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru, llyfrgell hawlfraint o fri rhyngwladol gyda chyfleusterau ymchwil rhagorol.

2. Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ôl-raddedig i weithio gydag arbenigwyr mewn amgylchedd deinamig a chefnogol. Croesawn ymholiadau am bynciau MPhil/PhD mewn unrhyw un o’n meysydd ymchwil. Am ragor o wybodaeth, neu i gael sgwrs anffurfiol am bynciau posibl, cysylltwch â’n Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig, Elizabeth Edwards: e.edwards@cymru.ac.uk.

Gwefan y Ganolfan Geltaidd: https://www.wales.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/CyflwyniadGanolfan.aspx

Gwefan ‘Teithwyr Chwilfrydig’: https://curioustravellers.ac.uk/cy/ynghylch-y-prosiect/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076