Digwyddiad ‘Designing Out Suicide’


16.04.2021

Bydd Dr Liz Walder Y Drindod ac Ian Standen o Ysgol Pensaernïaeth Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf (WISA) y Brifysgol yn cymryd rhan mewn digwyddiad ar-lein o’r teitl ‘Designing Out Suicide’ sy’n cael ei gynnal gan The Jordan Legacy CIC ar ddydd Gwener, Ebrill 30ain am 1pm-3pm.

 

UWTSD’s Dr Liz Walder and Ian Standen RIBA Programme Manager from the School of Architecture at the University’s Wales Institute of Science and Art (WISA) will be taking part in an online event entitled Designing Out Suicide which is being hosted by The Jordan Legacy CIC on Friday, April 30th at 1pm-3pm.

Bydd y digwyddiad panel trafod yn cael ei gynnal gan Dr Liz Walder ac yn digwydd ar Zoom. Gyda phanel o arbenigwyr yn cynnwys penseiri ac arolygwyr blaenllaw’r DU, a’r Cyngor Diwydiant Adeiladu, i’r rheiny sy’n rhan o helpu i atal hunanladdiadau yn yr amgylchedd adeiledig, mae bron i 200 o bobl wedi cofrestru i fynychu’r digwyddiad hwn, o sefydliadau fel; Highways England, Network Rail, gwahanol swyddfeydd y Llywodraeth a lluoedd yr Heddlu, cwmnïau dylunio, penseiri, arolygwyr, ymarferwyr/ymgynghorwyr iechyd meddwl ac eraill sydd â diddordeb mewn atal hunanladdiad.

Dr Walder, darlithydd gwadd mewn Pensaernïaeth yn WISA, yw’r Arweinydd Cenedlaethol ar Ymchwil a Strategaeth ar gyfer y fenter ‘Design Out Suicide’ ar gyfer The Jordan Legacy.

Meddai Dr Walder, sydd hefyd yn Aelod Ymgysylltiol o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA): “Yn Arweinydd Cenedlaethol ar Ymchwil a Strategaeth ar gyfer The Jordan Legacy, rwy’n credu bod codi ymwybyddiaeth o ‘Design Out Suicide’ o fewn deddfwriaeth ffurfiol Rheoliadau Adeiladu’r DU yn brif ddyhead. Rwy’n codi’r mater hwn trwy fy ngwaith eiriolaeth gydag arolygiaethau cynllunio datganoledig y DU.

“Mae’r pandemig COVID19 wedi arwain at gynnydd mewn ceisio gwell iechyd a llesiant o ran yr amgylchedd ac ymddygiadau. Yn 2021, rydym yn fwyfwy ymwybodol o’n hamgylchoedd ac fe ddylem fanteisio ar y creadigrwydd sydd gennym ni, fel dylunwyr a phenseiri, i leihau risg hunanladdiad o fewn yr amgylchedd adeiledig.

“Mae ein prosiect dylunio “byw”, Bronwen’s Wish, ar gyfer myfyrwyr o fewn y maes iechyd meddwl yn cael ei redeg gan Ian Standen, Uwch Ddarlithydd yr Ysgol Pensaernïaeth* a ddilyswyd yn ddiweddar gan RIBA yn Y Drindod Dewi Sant ac rydym yn gobeithio y bydd y cynllun hwn yn dod yn rhan o becyn cymorth cyfnod cynnar ar gyfer penseiri eraill wrth eu gwaith, sy’n dylunio o fewn maes iechyd meddwl.”

I gadw lle ar y digwyddiad rhad ac am ddim hwn, dilynwch y ddolen hon: https://www.eventbrite.co.uk/e/designing-out-suicide-tickets-143694838129

The Jordan Legacy: https://thejordanlegacy.com/

Cynigodd Y Bwrdd Ymweld RIBA diweddar fod y BSc (Anrh) Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael ei ddilysu’n ddiamod, yn amodol ar gadarnhad gan y Pwyllgor Addysg RIBA, a hysbysiad wedi hynny i Gyngor RIBA.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk