Gardd newydd Canolfan S4C Yr Egin i roi help llaw i natur


06.10.2021

Mae Canolfan S4C Yr Egin wedi cael pecyn gardd newydd gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus.

The creative sector in South West Wales is thriving, thanks to a combination of world class facilities, talent and training.   At its heart, Canolfan S4C Yr Egin, based on the University of Wales Trinity Saint David campus in Carmarthen, inspires creativity and imagination, fostering talent for the future.

Maent yn un o’r sefydliadau cyntaf yn y wlad i elwa ar gynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur eleni.

Bydd Yr Egin yn creu gardd tyfu bwyd ar dir y ganolfan.  Mae’r planhigion, offer a’r deunyddiau i gyd yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim gan Cadwch Gymru’n Daclus.  Bydd y pecyn yn gyfle gwych i Yr Egin fedru arwain yn lleol drwy ddangos arferion da i’r amrywiaeth o grwpiau cymunedol sy’n cydweithio gyda’r ganolfan.

Drwy gydweithio gyda un o brosiectau presennol Yr Egin, ‘Blaguro’, bydd y pecyn yn fodd o allu ehangu’r prosiect hwnnw drwy gynnig mwy o gyfleoedd i’r grwpiau a mudiadau cymdeithasol sy’n cydweithio gyda’r ganolfan i dyfu llysiau ar y safle.

Yn ogystal, bydd yr ardd yn ofod i’r gymuned greadigol sy’n gweithio yn Yr Egin, ac yn leoliad perffaith ar gyfer myfyrwyr a staff y Brifysgol i ymlacio ac i fwynhau’r awyr iach.

Dywedodd Llinos Jones, Swyddog Prosiect Ymgysylltu Yr Egin: “Rydym yn hynod falch a diolchgar o dderbyn y pecyn gwerthfawr yma gan Cadwch Gymru’n Daclus, bydd hyn yn ein galluogi i weithio yn agos a chymunedau Caerfyrddin gan roi cyfleoedd i bobol weithio a phrofi natur ar ei stepen drws.   Gydag offer o safon, ac mewn awyrgylch saff a chreadigol.”

Y llynedd, cafodd dros 500 o erddi bach ar hyd a lled Cymru eu creu, eu hadfer a’u gwella.  Cymerodd grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob math a maint ran – o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.

Dywedodd Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Yn ystod y deuddeg mis, mae mwy o bobl nag erioed wedi dod i werthfawrogi gwerth natur ar eu stepen drws.  Ond mae’n rhaid gweithredu ar frys i wrthdroi ei ddirywiad.

“Rydym wrth ein bodd bod Yr Egin wedi cael y cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol trwy Leoedd Lleol ar gyfer Natur.  Ein gobaith yw y bydd cymunedau eraill yn cael eu hysbrydoli i gymryd rhan.”

Nodyn i'r Golygydd

Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i greu, adfer a gwella natur ‘ar ein stepen drws’.

Mae cannoedd o becynnau gardd am ddim ar gael.  I wneud cais, ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus https://keepwalestidy.cymru/cy/ 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk