Graddedigion Coleg Celf Abertawe ar restr fer y Sioe Graddedigion Dylunio Ryngwladol


30.09.2021

Mae Samina Begun a raddiodd o’r rhaglen BA Crefftau Dylunio a Natalia Kielbeisa a raddiodd o’r rhaglen Meistr Celf Gain - Deialogau Cyfoes yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, wedi cyrraedd rhestr fer y Sioe Graddedigion Dylunio Ryngwladol a gynhelir gan Arts Thread mewn cydweithrediad â Gucci.   

UWTSD Swansea College of Art BA Design Crafts graduate Samina Begun has been shortlisted for the Global Graduate Design Show hosted by Arts Thread in collaboration with Gucci.

Mae hon yn arddangosfa ar-lein bwysig i raddedigion creadigol rhyngwladol, gyda mwy na 5,000 o ddylunwyr newydd wedi gwneud cais am y cyfle ffantastig hwn gyda Samina a Natalia yn maeddu’r gystadleuaeth i gael eu henwi ar y rhestr fer.

Panel o feirniaid arbenigol annibynnol o’r diwydiant a fu’n beirniadu’r gwaith o ddethol gan gynnwys sefydliadau megis cylchgrawn GQ, y Cyngor Ffasiwn Prydeinig, Cyngor Crefftau America, Current Obsession a Handmade in Britain.

Bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio tan 18 Hydref a gallwch gefnogi gwaith Samina a Natalia yma.

Gwnaethpwyd gwaith Samina, ‘cysylltiad’, gan ddefnyddio technegau gwydr cast cymhleth sy’n ffitio darnau o’r corff – fel ymateb creadigol i deimladau ynysig ac o unigrwydd yn ystod y cyfnod clo.  

Meddai Samina:  “Mae’r gwrthrychau cyffyrddol hyn wedi’u llunio o’r weithred o gyffwrdd a’r cysylltiad o un llaw i’r llall. Deilliodd yr ysbrydoliaeth i’r prosiect hwn o’r diffyg cyffwrdd a chysur byddai rhywun yn eu cael gan eu hanwyliaid gydol y 18 mis diwethaf hyn.  Maent yn atgoffa nad yw cyflwr presennol y byd yn barhaol, ond yn hytrach yn galedi a fydd yn mynd heibio.

“Mae cael cydnabyddiaeth am yr amser a’r ymdrech a fuddsoddwyd yn fy nghasgliad gradd yn golygu cymaint i mi.  Rwy’n teimlo y bydd y cyfle hwn yn caniatáu i mi arddangos fy ngwaith i gynulleidfa ehangach, ac rwyf mor ddiolchgar am hynny.”

Meddai Anna Lewis, Darlithydd mewn Crefftau Dylunio:  “Mae’r tîm crefftau dylunio’n falch dros ben bod Samina wedi’i dewis am yr arddangosfa gyffrous hon yn enwedig am ein bod ni’n gwrs gradd mor newydd.  Dyma ein carfan gyntaf i raddio, ac rydym ni wrth ein boddau bod gwaith caled a darnau prydferth Samina wedi cael eu gwobrwyo fel hyn.  Mae’r gwaith yn adlewyrchu ethos y cwrs sef cysyniad, chwilfrydedd a deunyddiau, rydym ni ar bigau drain i weld sut bydd ei gyrfa’n datblygu ac yn dymuno’r gorau iddi.”

UWTSD Swansea College of Art Fine Art - Contemporary Dialogues Master’s graduate Natalia Kielbeisa has been shortlisted for the Global Graduate Design Show hosted by Arts Thread in collaboration with Gucci.

Gwaith Natalia yw naw cerflun ar lun platiau, a ysbrydolwyd gan gelfyddyd Japaneaidd draddodiadol, Kintsugi, sy’n rhoi sylw i draul a difrod gwrthrych ac yn eu mireinio, yn lle eu cuddio.  

Meddai Natalia: “Mae meistr Kintsugi yn trin craciau â pharch mawr.  Mae’r dechneg â chysylltiad cryf ag athroniaeth Wabi Sabi sy’n dathlu’r agweddau byrhoedlog ac amherffaith ar fywyd.  Mae’r cerfluniau wedi’u creu drwy broses o ddifrodi ac ail-lunio, proses y torrais fy mherthynas â hunaniaeth y ‘dylunydd’ drwyddi, sef yr hyn y cefais fy hyfforddi i fod yn wreiddiol.

Meddai Dr Hamish Gane, Rheolwr Rhaglen MA Deialogau Cyfoes:  “Mae tîm yr MA yn falch iawn o weld gwaith Natalia yn cael ei ddewis. Ymunodd Natalia â llwybr MA Celf Gain wedi hyfforddi’n flaenorol fel dylunydd cynnyrch, a thrwy archwiliad o ffotograffiaeth, perfformio, cerflunio a gosodwaith, mae’i thaith a’i harfer celf yn dehongli’n berffaith athroniaeth amlddisgyblaethol y portffolio Deialogau Cyfoes.  Rydym yn llongyfarch Natalia  ac yn edrych ymlaen at weld i ble bydd ei gwaith yn mynd â hi dros y blynyddoedd sydd i ddod.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk