Gwaith myfyrwraig o’r Drindod Dewi Sant wedi’i ddewis ar gyfer arddangosfa Canmlwyddiant Cymdeithas Prif Arlunwyr Gwydr Prydain


30.06.2021

Mae eleni’n ganmlwyddiant Cymdeithas Prif Arlunwyr Gwydr Prydain ac i ddathlu, mae’r Gymdeithas yn cyflwyno arddangosfa ar-lein o waith aelodau. Mae Jacqui Farrell-Fowler, myfyrwraig ôl-raddedig o’r Adran Wydr yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, wedi cael darn a ddyluniwyd yn arbennig wedi’i dderbyn i’r arddangosfa.

 

Jacqui Farrell-Fowler, a postgraduate student of the Glass Department at Swansea College of Art, UWTSD, has had a specially designed piece accepted to the exhibition.

Wedi’i ysbrydoli gan waith Georgia O’Keefe, mae dyluniad Jacqui, tegeirian wedi’i lunio mewn gwydr, yn cynrychioli arlunwyr gwydr lliw benywaidd yr 20fed Ganrif sydd prin yn cael eu crybwyll, sy’n anweledig ac yn angof.

Meddai Jacqui: “Mae hyfforddi i fod yn artist gwydr lliw yng Ngholeg Celf Abertawe wedi bod yn brofiad anhygoel. Mae’r darn hwn ar gyfer Canmlwyddiant y Gymdeithas yn dathlu pob menyw sydd wedi trechu pob rhwystr ym maes gwydr lliw dros y 100 mlynedd diwethaf.  

Meddai Catherine Brown, uwch ddarlithydd yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn y Brifysgol: “Rydym yn eithriadol o falch o ddatblygiad Jacqui a’r hyn mae wedi’i gyflawni drwy gydol ei hastudiaeth Israddedig a bellach ei hastudiaeth Ȏl-raddedig, ac rydym yn edmygu ei gwydnwch a’i hangerdd at wydr lliw.”

Bwriedir dod ag arddangosfa deithiol i Amgueddfa’r Glannau yn Abertawe yn 2022, fel y gellir gweld yr eitemau yn bersonol. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys gwaith cyn-fyfyrwyr eraill y Drindod Dewi Sant, yn eu plith Sarah Knighton, Jane Vincent, Rachel Phillips a Deborah Lowe.

Nodyn i'r Golygydd

Gyda hanes o dros 80 mlynedd, mae’r adran Wydr yng Ngholeg Celf Abertawe yn parhau i ffynnu ac arloesi wrth ddarparu rhaglenni BA, MA a PhD.

O bensaernïaeth eiconig i arfer stiwdio cyfoes, mae Gwydr yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfaol cyffrous.

Bydd y rhaglenni Gwydr yn y Drindod Dewi Sant yn rhoi llwyfan i chi i ddarganfod eich llais creadigol a’ch helpu i gynllunio llwybr gyrfaol ymhlith yr amrywiol bosibiliadau sydd ar gael.

Os hoffech gysylltu i drafod ein hamrywiaeth o gyrsiau, cysylltwch â’r cyfarwyddwr rhaglen Cath Brown catherine.brown@uwtsd.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Prif Arlunwyr Gwydr Prydain ewch i:

https://www.bsmgp.org.uk/news-events/events/exhibitions/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk