Intrapreneuriaeth: Oes newydd ar gyfer arloesi


09.08.2021

Mae MADE Cymru a’r Drindod Dewi Sant yn eich gwahodd i weminar rhad ac am ddim gyda Jessica Leigh Jones MBE, 6pm-7:30pm, dydd Mawrth 17 Awst.

Jessica-Leigh-Jones

Mae’r pandemig byd-eang wedi tarfu ar y ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio. Mae wedi datgelu a gwaethygu’r gagendor digidol ac wedi llwyr newid cyfansoddiad ein heconomi. Tra bo sawl sefydliad wedi ei gweld hi’n anodd ymdopi â’r her o addasu i ffyrdd newydd o weithio, mae rhai eraill wedi manteisio ar y cyfle i ail-greu eu hunain. Mae intrapreneuriaeth yn cynnig mecanwaith i fusnesau fuddsoddi mewn arloesi a datblygu gallu’r sefydliad. Yn ystod y cyflwyniad, byddwn ni’n rhannu’r elfennau allweddol sydd eu hangen i feithrin diwylliant creadigol intrapreneuraidd, gan amlinellu’r rôl sydd gan reoli i sicrhau llwyddiant intrapreneuriaeth.

Mae Jessica Leigh Jones yn Beiriannydd ac yn Astroffisegydd sydd wedi ennill sawl gwobr. Hi yw Cyd-sefydlydd a Phrif Weithredwr iungo Solutions, busnes CareerTech newydd sy’n democrateiddio mynediad at yrfaoedd disglair i bawb. Mae Jessica yn Gadeirydd Y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) ac yn Is-gadeirydd WJEC CBAC. Mae hi hefyd yn Athro Gwadd yn yr Academi Peirianneg Frenhinol ac yn Entrepreneur Preswyl y Gymdeithas Frenhinol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yma, mae hi’n arwain Rhaglen Peirianwyr Mentrus ar gyfer myfyrwyr peirianneg israddedig a phrentisiaid peirianneg. Mae Jessica yn arbennigo mewn dylunio sefydliadol, rheoli talent, a menter mewn addysg.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk