Lansio Llyfr Ar-lein: 'Mattering the Invisible: Bodies, Technologies and the Realm of the Spectral'


27.05.2021

Mae Canolfan Sophia Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi Mattering the Invisible: Technologies, Bodies and the Realm of the Spectral, a olygwyd gan Diana Espirito Santo ac academydd o’r brifysgol, Dr Jack Hunter.

UWTSD’s Sophia Centre is proud to announce the publication of Mattering the Invisible: Technologies, Bodies and the Realm of the Spectral, edited by Diana Espirito Santo and UWTSD academic, Dr Jack Hunter.

Mae Canolfan Sophia Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi Mattering the Invisible: Technologies, Bodies and the Realm of the Spectral, a olygwyd gan Dr Diana Espirito Santo ac academydd o’r brifysgol, Dr Jack Hunter.

Yn y llyfr newydd radical hwn daw cyfranwyr o bob cwr o’r byd at ei gilydd i archwilio rhai o'r gwahanol ffyrdd y gweithreda mater i fynegi'r anweledig - o rôl y corff wrth amlygu ysbrydoedd drwy gyfryngwyr, cyfathrebu ag iwffos drwy radios, a chwilio am ysbrydion â mesuryddion EMF, i ymdrechion meteorolegwyr a ffisegwyr i wneud synnwyr o rymoedd a phrosesau cudd, a rhagor. Mae'r llyfr hwn yn awgrymu bod peiriannau, pobl a bodau anweledig yn llawer mwy amlwg nag y byddem yn ei ddisgwyl ar y dechrau.

Cynhelir y digwyddiad ar-lein hwn ar 7 Mehefin am 4p.m. a chaiff ei gyflwyno gan yr Athro Nicholas Campion. Bydd y digwyddiad hefyd  yn cynnwys trafodaethau byr gan y cyfranwyr sy'n cyflwyno eu penodau, gan gynnwys Diana Espirito Santo, Jack Hunter, Miguel Algranti, Panystotopoulos Anastasios, Ehler Voss, Andrea Lathrop Ligueros, Renzo Taddei, Anne Dippel a Ruy Llera Blanes.

Meddai’r Athro Nicholas Campion, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant:

“Rydym yn falch iawn ein bod yn cynnal y digwyddiad hwn yng Nghanolfan Sophia. Mae'r llyfr yn ymestyn ac yn dyfnhau ein dealltwriaeth o'r ymgysylltiad rhwng bydoedd y rhai corfforol a'r rhai nad ydynt yn gorfforol.
Hoffwn longyfarch pawb sy'n ymwneud â'r cyhoeddiad rhagorol hwn. "

Mae Dr Jack Hunter yn anthropolegydd sy'n archwilio ffiniau ymwybyddiaeth, crefydd, ecoleg a'r paranormal. Mae'n Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus gyda Chanolfan Ymchwil Profiad Crefyddol Alister Hardy, ac yn diwtor gyda Chanolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant.  Ychwanegodd:

"Bydd hwn yn ddigwyddiad cyffrous yn arddangos rhai o'r gwahanol ffyrdd y mae mater yn gysylltiedig â'r canfyddiad o realiti sbectrol mewn gwahanol gyd-destunau diwylliannol. Bydd yn gyfle gwych i archwilio syniadau newydd yn yr astudiaeth anthropolegol o wyddoniaeth, crefydd a pherthnasedd.”

Ar hyn o bryd mae Dr. Diana Espírito Santo yn gweithio fel Athro Cyswllt yn Pontificia Universidad Católica de Chile. Mae hi wedi cyhoeddi llawer o erthyglau ac wedi cyd-olygu pedair cyfrol, gan gynnwys The Social Life of Spirits (2013, Gwasg Prifysgol Chicago) gyda Ruy Blanes.

Ymunwch â ni ar 7 Mehefin am 4p.m. BST ar Zoom i ddathlu rhyddhau'r llyfr newydd cyffrous hwn.

Mynediad am ddim, ond rhaid i chi gofrestru i fynychu'r digwyddiad ar-lein. Pan fyddwch wedi cofrestru, anfonir e-bost cadarnhau atoch gyda chod gostyngiad ar gyfer y llyfr.  Defnyddir cofrestriad Zoom i lansio'r llyfr. Cliciwch ar y ddolen hon i gofrestru.

Bydd cod disgownt o 50% ar gyfer y rhai hynny fydd yn bresennol.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076