Lily Mŷrennyn yn dod i’r brig.


03.06.2021

Mae cyn fyfyrwraig o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi ennill cystadleuaeth darlunio llyfr stori-a-llun i blant.  Trefnwyd y gystadleuaeth ar y cyd rhwng Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru i ganfod talent newydd ar gyfer y maes darlunio llyfrau plant.

Lily Mŷrennyn

Lily Mŷrennyn o’r Rhondda, cyn fyfyrwraig a raddiodd o gwrs Darlunio yng Ngholeg Celf Abertawe a ddaeth i’r brig, mewn cystadleuaeth lle'r oedd yn rhaid creu gwaith celf gwreiddiol i gyd-fynd â stori fer i blant gan Manon Steffan Ros, ‘Y Soddgarŵ,’ ac fel rhan o’r wobr mae’r stori yn cael ei gyhoeddi gan gwmni Atebol yr wythnos hon.

Yn ôl Lily: “Mae wedi bod mor gyffrous i gael fy newis i weithio ar y prosiect hwn, yn enwedig yn ystod amser mor ansicr i raddedigion newydd. Rydw i’n teimlo’n lwcus iawn i gael cyfle i ddechrau fy ngyrfa greadigol gyda llyfr mewn print.”

Dywedodd beirniad y gystadleuaeth, Derek Bainton: “Dyma artist sy’n dangos dealltwriaeth, hyder a meistrolaeth ar y grefft o greu naratif drwy lun. Mae’r gwaith celf yn neilltuol o gain, ac yn cyfuno nifer o sgiliau medrus fel technegau traddodiadol a digidol. Mae naws bersonol a chynnes i’r palet lliw, sy’n clymu’r cyflwyniad at ei gilydd yn hyfryd mewn modd cydlynus, proffesiynol a gwreiddiol.”

Mae’r staff yng Ngholeg Celf Abertawe wedi gwirioni gyda’r newyddion, ac yn falch iawn o’r hyn y mae Lily wedi’i gyflawni. Dywedodd Gwenllian Beynon: “ I fi, mae creu cysylltiad drwy’r Urdd â Chyngor Llyfrau Cymru mewn cystadleuaeth i gynhyrchu deunydd darlunio i lyfrau Cymraeg plant, yn rhoi cyfle arbennig i fyfyrwyr, ac i ddarlunwyr sydd newydd raddio. Mae’n braf i weld fod Lily nid yn unig wedi ennill gwobr am ei gwaith gyda’r Urdd, ond mae hefyd wedi cael y cyfle i ddarlunio llyfr i blant gyda Manon Steffan Ros. Gwnaeth Lily astudio rhan o’i gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r llyfr stori-a-llun yma’n bluen yn ei het.”

Yn ôl y darlithydd darlunio Jonathan Williams: “Mae’r gydnabyddiaeth mae Lily wedi’i dderbyn drwy’r wobr hon yn gwbl haeddiannol. Mae wedi bod yn fyfyrwraig arbennig, lle mae ei harferion creadigol wedi’i ymdrin ag angerdd a sensitifrwydd. Mae’r darluniau y mae Lily’n eu creu yn gyfoes, ond eto’n llawn nostalgia sy’n cynrychioli’i gwreiddiau Cymreig. Rwy’n siŵr mae dyma ddechrau’r siwrnai darlunio i Lily.”

Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru: “Llongyfarchiadau gwresog i Lily Mŷrennyn a diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r gystadleuaeth arbennig hon. Mae darluniadau yn gallu gwneud cyfraniad anfesuradwy at y grefft o adrodd stori gan ehangu apêl llyfrau, yn enwedig felly llyfrau plant. Mae’n hollbwysig ein bod yn meithrin a hybu safon a thalent newydd yn y maes yma yng Nghymru.”

Dywedodd Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: “Mae wedi bod yn bleser cydweithio â Chyngor Llyfrau Cymru ar y gystadleuaeth yma a’i chynnwys yn ein Rhestr Testunau, ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2020 yn wreiddiol. Prif bwrpas Eisteddfod yr Urdd yw rhoi cyfleoedd celfyddydol newydd i bobl ifanc, ac felly rydym yn hynod falch o gael cyhoeddi enw’r enillydd, Lily Mŷrennyn, a dathlu cyhoeddi’r llyfr Y Soddgarŵ yn ystod Eisteddfod T eleni.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk