‘Mae pawb yn Haeddu Nadolig’


30.11.2021

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Saint David yn cefnogi'r ymgyrch flynyddol 'Mae pawb yn haeddu Nadolig', sy'n cael ei lansio heddiw (Tachwedd 30) gyda sengl fideo, O Little Town of Bethlehem.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is supporting the annual ‘Everyone Deserves a Christmas’ campaign, which launches today (Nov 30) with a video single featuring a duet by the University’s Professor of Practice Mal Pope and Steve Balsamo.

Mae’r fideo yn cynnwys deuawd gan Athro Ymarfer a Chymrawd Anrhydeddus y brifysgol, Mal Pope a Steve Balsamo, sydd hefyd yn Gymrawd Anrhydeddus.

Mae’r ymgyrch flynyddol ‘Mae pawb yn haeddu Nadolig’ yn rhoi hwyl Nadoligaidd i’r sawl hynny sydd angen help llaw yn y gymuned leol.

Eleni, gyda chymorth cymunedol, nod yr ymgyrch yw creu 800 hamperi bwyd gwerth £50 sy’n cynnwys eitemau megis caws, cig, llysiau, pwdinau, siocled, a chraceri. Bydd tîm mawr o wirfoddolwyr yn prynu, pacio, a danfon y hamperi yn y dyddiau yn arwain at y Nadolig.

Mae Ymddiriedolaeth CPD Dinas Abertawe a’r Gweilch yn y Gymuned yn gweithio gyda Carolyn Harris AS, Julie James AS, y South Wales Evening Post, Cyngor Abertawe, Bay Studios, Amazon, a busnesau lleol, er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd.

Dywedodd yr Athro Ian Walsh: “Mae’r brifysgol yn falch o gefnogi’r fenter werth chweil hon i gefnogi ein cymuned leol a dod ag ychydig o hwyl y Nadolig i’r ddinas.”

Dywedodd yr Athro Mal Pope: “Dylai’r Nadolig fod yn gyfnod o lawenydd ac o roi. Trwy weithio gyda'n gilydd, gallwn sicrhau bod pawb yn cael y Nadolig llawen y maent yn ei haeddu.

“Dechreuodd y cyfan ychydig flynyddoedd yn ôl gydag ychydig o ffrindiau yn pacio hamperi ar fwrdd cegin Carolyn Harris ond bellach mae wedi datblygu i fod yn ddathliad ledled y ddinas o ysbryd y Nadolig lle bydd hyd at 1000 o deuluoedd yn elwa ac yn derbyn hamperi ac anrhegion.”

Yn ddiweddar, enwyd Carolyn Harris AS yn Ymgyrchydd y Flwyddyn yng Ngwobrau blynyddol y Spectator.

Mae’r fersiwn hon o’r garol enwog hefyd yn cynnwys lleisiau Côr Theatr Ieuenctid Harry's Abertawe a Band Byddin yr Iachawdwriaeth Treforys.

Mae'r fideo yn dechrau gyda monolog agoriadol gan Michael Sheen, enillydd BAFTA a Chymrawd Anrhydeddus y brifysgol ac yn gorffen gyda neges arbennig gan yr enillydd OSCAR, Catherine Zeta Jones. Mae hefyd yn cynnwys ymddangosiadau gan Davina McCall, Max Boyce, Elis James, Penny Lancaster a Bonnie Tyler.

Cafodd y fideo ei Chyfarwyddo gan y Dylunydd Cynhyrchu arobryn BAFTA, Edward Thomas, sydd hefyd yn Athro Ymarfer yn y brifysgol.  Dychwelodd i Abertawe yn ddiweddar yn dilyn blwyddyn ym Malta yn dylunio Ffilm newydd gan Steven Spielberg.

Nodyn i'r Golygydd

Yn ogystal â gwahodd pawb i lawrlwytho a ffrydio'r sengl, mae'r fideo ar gael yn rhad ac am ddim i grwpiau ei ddefnyddio dros yr ŵyl.  Gellir rhoi rhoddion yma:

https://justgiving.com/campaign/hampers2021

DOLENNI I LAWRLWYTHO

 https://distrokid.com/hyperfollow/malpope/christmas-with-the-pope

DOLEN YOUTUBE

https://youtu.be/hhAgV3leThY  

Cymerwyd y sengl o’r albwm ‘Christmas with the Pope’ ac mae ar gael i’w ffrydio a’i lawrlwytho o bob safle ffrydio gan gynnwys Spotify, iTunes, ac Amazon Music. Bydd y CD ar gael o siopau dethol neu drwy archeb bost. Manylion www.malpope.com

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk