Myfyriwr doethurol yn y Drindod Dewi Sant ac academydd yn cyd-lansio cymdeithas ffenomenoleg newydd a chynhadledd


19.04.2021

Mae Felicity Healey-Benson, myfyriwr doethurol yn yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn y Drindod Dewi Sant, wedi lansio cymdeithas ddysgedig newydd ar gyfer ffenomenoleg ar y cyd â Dr Mike Johnson o Brifysgol Caerdydd.

UWTSD’s International Institute for Creative Entrepreneurial Development (IICED)doctoral student Felicity Healey-Benson has co-launched a new phenomenology learned society with Dr Mike Johnson of Cardiff University.

Ffurfiwyd hanfod.NL pan ddaeth Felicity i gysylltiad â Dr Johnson yn y cyfnod cyn eu cyfraniadau ar ffenomenoleg i’r Gynhadledd Dysgu Rhwydweithiol ar-lein yn 2020.

Yn hanfod.NL, mae Felicity yn esbonio, “y nod yw meithrin cymuned o ymholi ffenomenolegol o fewn dysgu rhwydweithiol”.

Gyda chefnogaeth y Networked Learning Conference Consortium, ar 10-11 Mehefin 2021 bydd hanfod.NL yn cynnal gweithdy byw ar ‘Max van Manen Phenomenology of Practice’ dros ddau brynhawn ar 10 ac 11 Mehefin o 1pm-4:30pm (DU, GMT), (2-5.30pm CET, 6am-9.30am MST). 

Bydd yr Athro Cathy Adams o Brifysgol Alberta yn arwain y gweithdy ‘Phenomenology of Practice’, gan ddarparu un enghraifft o ddulliau ffenomenoleg a bydd yr  Athro Nina Bonderup Dohn o Brifysgol De Ddenmarc yn llywio’r ysgrifennu.  Bydd y digwyddiad yn defnyddio platfform Zoom ar gyfer y gweithdai byw ar-lein a bydd ganddo safle penodol unigryw ar Microsoft Teams, a fydd yn cynnwys blogiau fideo a gaiff eu rhyddhau’n wythnosol yn y cyfnod cyn y digwyddiad.

Un enghraifft o gyfraniadau’r blogiau fideo yw cyfraniad Felicity ynghylch sut mae’r athronydd Martin Heidegger wedi hysbysu ei meddylfryd hithau fel ffenomenolegydd sy’n datblygu. https://youtu.be/ygQEVALax3M

Bydd safle’r gynhadledd ar MS Teams yn cynnal llyfrgell ac yn cynnig cyfle i ryngweithio mewn trafodaethau ar destun a fideogynadledda. I rai, bydd y digwyddiad hefyd yn gatalydd ar gyfer cyfraniadau ysgrifenedig tuag at y Gynhadledd Dysgu Rhyngweithiol yn Sweden ym mis Mai 2022 a chasgliad golygedig, megis llyfr newydd yng nghyfres Dysgu Rhwydweithiol Springer.

 “Ers dechrau fy noethuriaeth yn yr Ysgol Fusnes yn y Drindod Dewi Sant rwyf wedi rhoi fy mryd ar ffenomenoleg,” meddai Felicity. “Wedi f’amgylchynu gan ei hathroniaeth sylfaenol, rwyf wedi gweithio i ddatblygu f’arfer o ddulliau ac agweddau ffenomenolegol. Mae eisoes wedi bod yn dipyn o antur, gan agor rhwydweithiau newydd, cyfeillgarwch a ffyrdd o weld. Rwy’n credu y bydd yn parhau i fod yn daith a fydd yn esblygu’n barhaus ac yn rhoi boddhad ac rwy’n gweld y gynhadledd gyntaf fel man cychwyn y daith a fydd yn annog ac yn cefnogi myfyrwyr ac ymchwilwyr eraill i archwilio a rhannu’n hyderus y dulliau gwahanol ar gyfer ffenomenoleg”.

I gael rhagor o wybodaeth, yn cynnwys sut i gofrestru, ewch i dudalennau hanfod.NL . Hefyd gallwch ddilyn ein  blog i gael diweddariadau ar e-bost.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk