Myfyrwyr a Staff Coleg Celf Abertawe yn cyfrannu at arddangosfa ‘Without Borders’.


18.08.2021

Mae myfyrwyr a staff Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant wedi cyfrannu at arddangosfa ddiweddaraf Oriel Gelf Elysium, Abertawe, ‘Without Borders’.

The words without borders imposed on a bright background of pastel shapes and yellow lines.

Mae ‘Without Borders’ yn brosiect digidol ac arddangosfa ffisegol sy’n esblygu, gyda’r nod o ddod â 22 cymuned a bron 300 artist at ei gilydd o bob cwr o’r byd.

Ceisia’r arddangosfa ddileu rhwystrau, creu cynghreiriau, a chysylltu gyda chymdogion. Ei nod yw dod â phobl greadigol at ei gilydd, i gydweithio mewn arddangosfa o waith ar bapur - casgliad o dudalennau artistiaid - sy’n teithio’r byd.

Ar ôl arddangos yn Abertawe, bydd ‘Without Borders’ yn teithio i Japan, Norwy, America, Fenis, Canada ac yn ôl i Gymru. Bydd y prosiect hefyd ar gael yn fyd-eang drwy e-gatalog.

Ar ddiwedd y daith, bydd y gwaith celf yn cael ei glymu at ei gilydd yn barhaol i greu un llyfr artistiaid unigryw, i’w gadw mewn llyfrgell casgliadau arbennig a gaiff ei gyhoeddi maes o law.

Mae’r term ‘Border’ yn disgrifio llinellau llythrennol neu anweladwy: ymylon sy’n gwahanu a rhannu, sy’n ymatal a chyfyngu. Mae Without Borders yn arbennig o atgofus a phêr yn y cyfnod rhyfedd sydd ohono. Mae gwleidyddiaeth adweithiol sy’n cyflymu’n barhaus yn arwain at galedu rhai ffiniau a diddymu eraill. Ymddengys bod y bwlch rhwng pobl dlawd a chyfoethog yn lledu.  Hefyd, mae ffiniau ffisegol, daearyddol a chymdeithasol, ynghyd â’r ffin fregus, athraidd rhwng bywyd a marwolaeth wedi’u hamlygu gan y pandemig diweddar.

 

A multi-layered college is one of the exhibits.

Meddai Jonathan Powell o Oriel Gelf Elysium: “Yn un o gyn-fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe, roeddwn yn awyddus iawn i’w cynnwys nhw mewn rhyw ffordd. Er gwaethaf anawsterau’r cyfnodau clo a’r holl aflonyddwch roedd y myfyrwyr yn wych a gwnaethant gyfrannu at gorff o waith ardderchog.”

Meddai Katherine Clewett, Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs Tystysgrif AU Celf a Dylunio Sylfaen yng Ngholeg Celf Abertawe: “Mae teitl yr arddangosfa, ‘Without Borders’, yn ategu syniadau a safbwyntiau’n ymwneud â ffiniau gwleidyddol-economaidd cyfredol. Mae’r prosiect yn gyfle i fyfyrwyr a staff adfyfyrio ar gysylltiadau cyfyngedig, a chwilio am ymatebion ar y cyd. 

“Mae cyfranogion Coleg Celf Abertawe yn cynnwys myfyrwyr a staff o’r cyrsiau Sylfaen, Gradd ac MA, yn arddangos mewn amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys darlunio, paentio, ffotograffiaeth a phwytho.

“Rydym yn ddiolchgar i Oriel Gelf Elysium am ein gwahodd i gyfrannu at yr arddangosfa amserol hon.”

Bydd yr arddangosfa’n parhau yn Oriel Gelf Elysium nes dydd Sadwrn, 28ain Awst.

People visiting the Without Borders exhibition, examining the pieces on display.

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  https://www.elysiumgallery.com/events/event/without-borders/

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk