Myfyrwyr BA Gwneud Ffilmiau Antur yn gweithio mewn partneriaeth â Olympus Cameras


30.06.2021

Yn ddiweddar mae adran Ffilm a’r Cyfryngau Digidol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Caerfyrddin, wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Olympus Cameras i alluogi cyfleoedd gwych ar gyfer datblygiad myfyrwyr, yn enwedig i’r cwrs BA Gwneud Ffilmiau Antur.

Olympus

Mae’r cyfleoedd hyn yn cynnwys helpu myfyrwyr ar alldeithiau ffilmio bywyd gwyllt mewn lleoliadau megis Ynys Skomer, ac yn ystod y cyfnod clo cyntaf, bu Olympus Cameras yn helpu myfyrwyr gyda’u prosiect drwy roi cit camera cyflawn ar fenthyg iddynt am gyfnod o dri mis.

Mae Geraint Radford, darlithydd ffotograffiaeth bywyd gwyllt a Llysgennad Olympus, wedi bod yn gweithio gyda’r myfyrwyr ar eu portffolios y tymor hwn.  Uchafbwynt y cysylltiad hwn â’r diwydiant oedd yr asesiad Prosiect Cleient, lle creodd myfyrwyr gyfres o ffilmiau marchnata i arddangos system newydd y cwmni ‘System Camerâu Broffesiynol heb Ddrych EM1 Math iii’.  Darparwyd ystod o offer Olympus ar gyfer y myfyrwyr cyn iddynt anelu am yr Alban i ffilmio’r bywyd gwyllt prydferth a’r golygfeydd trawiadol.  Roedd y Prosiect Cleient cyntaf hwn yn llwyddiannus iawn a chyfraniad y myfyrwyr i’w gymharu â gwaith masnachol.  

Yn ôl Geraint: “Mae hi wedi bod yn anhygoel. Eleni maen nhw wedi bod yn rhoi llyfr ffotograffau at ei gilydd. Mae’r pethau maen nhw’n eu cynhyrchu allan o’r byd ‘ma.  Maen nhw’n gwneud argraff arnaf i.  Rwy’n braidd yn genfigennus o rai o’r lluniau sydd gyda nhw. Rwy’n cael rhannu f’arbenigedd â nhw a siarad am ffotograffiaeth drwy’r dydd.  Rwy’n cael treulio amser gyda myfyrwyr anhygoel sy’n cynhyrchu gwaith anhygoel.”

Puffin at Skomer Island

Mae Geraint yn wir yn gaffaeliad i’r cwrs, ac mae’r myfyrwyr bob amser yn cael eu hysbrydoli yn ystod ei sesiynau.  Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd Geraint ddigwyddiad byw ar leoliad mewn partneriaeth ag Olympus, a ffrydiwyd yn fyw ar Facebook o Ganolfan Addysg Awyr Agored y Brifysgol, Cynefin, yn Nhre Ioan.  

Gwnaeth un o’r myfyrwyr, Liam O’Hara fwynhau’r profiad yn fawr: “ Yn bersonol, rwy’n gweld y Prosiect Cleient yn gyfle arbennig i ddysgu wrth bobl rwy’n dyheu i weithio gyda’n uniongyrchol. Mae’r cyfle o gael adborth ac i ddeall disgwyliadau’r cleientiaid, (yn yr achos yma Olympus), wedi bod yn gyfle arbennig.”

Meddai Brett Aggersberg, darlithydd o’r cwrs BA Gwneud Ffilmiau Antur:  “Mae gweithio gyda chwmnïau megis Olympus yn brofiad unigryw i’r myfyrwyr. Edrychwn ymlaen at weld y berthynas hon yn datblygu dros y blynyddoedd i ddod, a gweld myfyrwyr yn cael budd uniongyrchol ohoni.”

 Gallwch wylio’r rhaglen eto ar dudalen Facebook Olympus UK: fb.watch/6lv679GX49/

 

Olympus Facebook Live

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk