Myfyrwyr BA Gwneud Ffilmiau yn gweithio gyda Broadside Films


29.06.2021

Mae myfyrwyr BA Gwneud Ffilmiau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael cyfle y semester hwn i weithio gyda’r cwmni cynhyrchu annibynnol ‘Broadside Films’.

Jackdaw

Mae myfyrwyr o bob blwyddyn wedi cael cyfle y semester hwn i weithio gyda Broadside Films, cwmni cynhyrchu annibynnol wedi’i leoli yn Sir Gâr sy’n cynhyrchu ffilmiau byr, cyfresi i’r we a ffilmiau nodwedd.

Ym mis Mai, heriwyd myfyrwyr Gwneud Ffilmiau y flwyddyn gyntaf gan Broadside i greu ffilm fer am ganolfan addysg awyr agored unigryw y Drindod Dewi Sant, ‘Cynefin’, yn Nhre Ioan.  Mae myfyrwyr hefyd wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai cynhyrchu i ddysgu rhagor am y diwydiant, gan ddarganfod ar yr un pryd fwy am wneud ffilmiau, adrodd stori a golygu drwy arbenigedd Broadside.

Hefyd cafodd myfyrwyr yr ail flwyddyn y cyfle i fynd ar leoliad gwaith, ac i weithio ar ffilm nodwedd, a ffilm fer sy’n cael ei chynhyrchu ar hyn o bryd gan Broadside Films.  Mae un o’r ffilmiau byr hynny â’r teitl ‘Jackdaw’ ac mae’n ffilm fer mewn cysylltiad â Ffilm Cymru.  Cafodd ei hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Mac Nixon, a chaiff ei sgrinio ar y BBC yn hwyrach eleni.  

Mae un o’r myfyrwyr a gymerodd ran yn y lleoliadau gwaith, Katrina Seaton, wedi cael gwahoddiad bellach i ddychwelyd i wneud gwaith â thâl ar gynhyrchiad nesaf Broadside, sef cyfnod saethu masnachol i ddistyllfa wisgi ar Ynys Skye.  

Yn ôl Katrina mae hwn yn gyfle cyffrous:  “Fel myfyriwr mae profiad gwaith go iawn ar set broffesiynol yn anodd iawn ei gael.  Rwy’n ddiolchgar iawn i gael y cyfle a roddwyd i mi gan Broadside i weithio ochr yn ochr â phobl greadigol anhygoel mewn modd proffesiynol.  Mae’r gwersi a ddysgais yr un mor sylweddol ag unrhyw wersi a ddysgais yn yr ystafell ddosbarth, megis sut mae rhedeg set a sut mae gwahanol adrannau’n gweithio.  Bu’n fodd i mi ffurfio cyfeillgarwch a pherthnasoedd proffesiynol newydd gyda phobl sy’n gallu rhoi cyngor ar ba gamau gallaf eu cymryd i gael yr yrfa o’m dewis.”

Mae Dan Bailey, Cyd-berchennog a chynhyrchydd Broadside Films, hefyd yn un o raddedigion 2016 y ddarpariaeth ffilm a’r cyfryngau ar gampws Caerfyrddin.  Mae’n enghraifft berffaith o’r modd y mae cyrsiau ffilm a’r cyfryngau yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin yn cysylltu myfyrwyr â’r diwydiannau creadigol.  

Mae Dan yn hapus ei fod wedi gallu rhoi yn ôl i’r Brifysgol drwy adlewyrchu’i brofiadau o weithio yn y diwydiant, gan ddarparu profiad ar gyfer myfyrwyr cyfredol.  “Roedd y myfyrwyr yn wych ar y set. Roedden nhw’n gyfnodau saethu heriol iawn oedd yn cynnwys criwiau mawr, saethu yn y nos a lleoliadau lluosog yn ogystal â’r heddlu leol.  Roedden nhw’n wybodus iawn ac yn fodlon bod yn rhan o bob agwedd ar y cynhyrchiad.”

Mae’r semester hwn wedi bod yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau ac ymgyfarwyddo â diwydiant y cyfryngau.  Meddai Dr Brett Aggersberg, Darlithydd yn yr adran Ffilm a’r Cyfryngau Digidol:  

“Nod ein rhaglenni ffilm a’r cyfryngau ar gampws Caerfyrddin yw cysylltu’r myfyrwyr â’r diwydiant er mwyn eu helpu pan fyddant yn graddio.  Maen nhw’n ein gadael ni gyda gradd a phrofiad.  Dechreuodd ein cysylltiadau â Broadside Films yn 2016 pan raddiodd Dan Bailey o’n cwrs Ffilm.  Roedd yn sefydlu Broadside yn fusnes ffilm fasnachol a chymunedol.  Ers hynny mae wedi tyfu’r cwmni gyda’i bartneriaid i ddatblygu ffilmiau byrion a ffilmiau nodwedd.  Bellach mae’n gallu trosglwyddo’i brofiad yn y diwydiant a’i gysylltiadau drwy weithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr yn ein hadran fel aelod o staff, a thrwy hwyluso lleoliadau gwaith ar gynyrchiadau o’r byd go iawn ar gyfer myfyrwyr.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk