Myfyrwyr BA Theatr Gerddorol i berfformio Fosse


04.06.2021

Mae myfyrwyr sy’n graddio o’r rhaglenni gradd BA Theatr Gerddorol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i arddangos eu talent yn eu perfformiad olaf yn y brifysgol.

Fosse

Mae’r myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n galed tuag at y cynhyrchiad, a byddant yn perfformio yng Nghanolfan Celfyddydau The Gate ar ddydd Gwener, 4ydd Mehefin.

Mae’r adolygiad cerddorol wedi’i seilio ar waith y coreograffydd Bob Fosse. O dan gyfarwyddiaeth Tori Johns a’r Cyfarwyddwr Cerddoriaeth David George Harrington, mae’r myfyrwyr wedi llwyddo i ail-greu rhai o enydau mwyaf eiconig Fosse. Bydd y gynulleidfa fach sy’n cael ei gwahodd yn cael eu rhyfeddu gan eitemau cerddorol fel “Bye Bye Blackbird”, “Steam Heat”, “Razzle Dazzle” a “Sing, Sing, Sing!”

Yn ôl un o’r myfyrwyr, Eleri Edwards: “Mae cael y cyfle i ddod â’r darn eiconig hwn o theatr yn fyw wedi bod yn anhygoel. Fosse yw un o’r ymarferwyr Jazz mwyaf dylanwadol ac mae dysgu ei arddull wedi caniatáu i ni herio ein galluoedd dawns ac ymestyn ein dealltwriaeth o ddawns.”

Mae’r BA Theatr Gerddorol yn rhaglen unigryw a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd, sy’n cynnig hyfforddiant ymarferol a fydd yn cymhwyso cyfranogwyr yn nisgyblaethau actio, canu a dawnsio. Drwy weithio gydag ymarferwyr proffesiynol y diwydiant, mae’r BA Theatr Gerddorol yn cynnig cwrs rhagorol, perthnasol i’r diwydiant ac iddo ffocws i berfformwyr ifanc. Mae athrawon y cwrs yn ymrwymo i ddatblygu artistiaid meddylgar, creadigol, annibynnol; artistiaid sy’n berthnasol i’r diwydiant

 

Fosse

Ar ôl gweld y myfyrwyr yn tyfu ac yn datblygu trwy gydol eu hamser yn y Drindod Dewi Sant, mae’r staff addysgu’n eithriadol o falch o’r hyn maent wedi’i gyflawni ac yn gyffrous i weld y myfyrwyr yn arddangos eu talent. Meddai’r darlithydd Victoria Johns: "Rwy’n teimlo’n eithriadol o ffodus i fod wedi gallu creu Fosse gyda’r myfyrwyr yn ystod cyfnod mor heriol. Ni fu creu sioe sy’n cynnwys llawer o ddawns yn rhwydd – ond mae’r tîm cyfan wedi gweithio’n eithriadol o gael di wneud i’r cyfan ddigwydd. Y peth pwysicaf i mi fel cyfarwyddwr a choreograffydd yw bod y myfyrwyr yn cael y profiad gorau posibl, gan gadw pawb yn ddiogel.”

Meddai Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Canolfan Berfformio Cymru: “Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, fe fu’n anodd i bob myfyriwr, yn arbennig myfyrwyr y celfyddydau perfformio. Felly, mae’n wych ein bod wedi gallu llwyfannu’r rifíw theatr gerddorol er gwaethaf pob disgwyl. Roedd yn bwysig i ni roi’r cyfle i’n myfyrwyr gymhwyso’r sgiliau maent wedi bod yn eu datblygu yn ystod eu hamser gyda ni.” 

 

Fosse

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk